Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије

Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије

Назив пројекта: Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије

Програм: ПРОГРЕС

Укупна вредност пројекта: 68.640 €

Донатор: Швајцарска агенција за развој и сарадњу и Европска унија

Носилац пројекта: Регионална развојна агенција Златибор

Локација пројекта: Златиборски округ и општина Ивањица(Моравички округ).

Трајање пројекта: 24.3.2013-1.11.2013

Општи циљ пројекта: Допринос одрживом социо-економнском развоју југозападне Србије

Специфични циљеви пројекта: Југозападна Србија је високо конкурентна дестинација на домаћем и међународном тржишту атрактивна за директне инвестиције

Резултати пројекта:

1. Креиран и усвојен Маркетинг План дестинације Златибор Златар

  1. Повећани капацитети кључних заинтересованих страназа планирањеи имплементацију маркетинга дестинације
  2. Повећана позитивна перцепција Туристичке регије западна Србија од стране домаћих и страних туриста
The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.