Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ПРОЈЕКТИ

Пројекти
Page 3

Повећање конкурентности МСП и унапређење прекограничне сарадње у металској индустрији – ЕУМЕТАЛ 2 Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Повећање …

Развој и промоција здравственог туризма у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Развој …

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Успостављање система примарне …

Прогнозно – извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Прогнозно – извештајни систем у пољопривреди прекограничног …

Кампања јавног заговарања ОЦД заодрживо коришћење природних ресурса у ЈЗ Србији Програм: Мрежа организација невладиног сектора за заговарање одрживог коришћења енергије и …

Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије Назив пројекта: Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера …

Оперативни грант за развој капацитета Регионалне агенције Циљ пројекта: Главни циљ пројекта је развој капацитета у Србији за креирање и имплементацију политике …

Kонцепт нулте емисије – едукација и промоција Циљ пројекта: Подизање капацитета чланова Мреже нулте емисије Србије на пољу развоја и примене концепта …

Подршка предузетничким активностима младих Циљ пројекта: Развој одрживих економских активности у граничном подручју Србије и БиХ подршком предузетничких активности младих људи. Локација …

Пословна зона Коловрат Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је да допринесе отварању могућности за запошљавање и очување постојећег нивоа зaпослености у Полимљу. …

Ариљска малина Циљ пројекта: Главни циљ пројекта је повећање конкурентности малих и средњих предузећа активних у производњи и преради малине у Западној …

Одрживи туризам за једнаке шансе – STEC Циљ пројекта: Општи циљ Пројекта је да допринесе јачању прекограничне сарадње између туристичких дестинација и …