Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

2. ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЛЕКОВИТО БИЉЕ И ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Други заједнички састанак међуопштинске радне групе за лековито биље и очување биодиверзитета у оквиру ПОРАЛИСТ пројекта биће одржан у четвртак, 30. јануара 2020. године у Бијелом Пољу. Састанак ће започети избором руководства Међуопштинске радне групе (МОРГ) чиме ће се формализоваће будућа сарадња и деловање овог заједничког радног тела, сачињеног од представника приватног, јавног и цивилног сектора са обе прекограничне локалне заједнице укључене у пројектне активности.

Представници међуопштинске радне групе ће током састанака имати прилику да се детаљније упознају са темама из сектора лековитог биља са акцентом на технике сакупљања и примарне прераде, о чему ће говорити експерти Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ из Београда.

Дефинисањем кључних проблема и праваца развоја у сектору лековитог биља применом SWOT технике, а путем партиципативног приступа, разменом мишљења, искустава и активном дискусијом свих релевантних актера, тежи се мапирању кључних изазова и дефинисању препорука и предлоге за креирање Акционог плана за заштиту, одрживо и интегрисано управљање лековитим биљем у општинама Пријепоље и Бијело Поље.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро.