Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Анализиране потребе за обукама у металском сектору у фирмама у прекограничном подручју

Образовано особље и вешти радници су међу најважнијим факторима развоја и повећања продуктивности у металској индустрији и из тог разлога предузећа треба да инвестирају у развој људских ресурса јер је то једини начин да буду присутни и опстану на међународном тржишту. Број квалификоване радне снаге у металској индустрији континуирано опада, што је потврђено и тренутним стањем на тржишту радне снаге које показује мањак квалификованих радника који су потребни предузећима  (CNC оператори, CAD/CAM програмери, заваривачи, бравари).

Недостатак адекватно квалификоване радне снаге у металопрерађивачком сектору захтевао је да се уради  Анализа потреба за обукама (TNA) за циљана мала и средња предузећа у пројекту ЕУМЕТАЛ 2. Анализа потреба за обукама  је суштински важан први корак у развоју људских ресурса.

Истраживањем је обухваћено 39 фирми (20 са стране Србије и  19 са стране БиХ). Урађена анализа пружила је информације о:

a) Потребма за обукама (ТNА)  – потребе селектованих компанија у металској индустрији у смислу подизања капацитета људских    ресурса кроз додатне едукације

b) Степеу испуњености услова за извоз производа металске индустрије у земље Европске уније.

Финални ТНА извештај можете погледати овде tna_izvestaj