Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Пројекти

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли Укупна вредност: 317.748 € Донатор: Европска унија, кроз Програм прекограничне сарадње Србија…

Прогнозно – извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона

Прогнозно – извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина Назив пројекта: Прогнозно – извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона Укупна вредност пројекта: 302.390 € Носиоци пројекта: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице и Федерални завод за пољопривреду Сарајево Партнери на пројекту: Регионална развојна агенција…

Кампања јавног заговарања ОЦД заодрживо коришћење природних ресурса у ЈЗ Србији

Кампања јавног заговарања ОЦД заодрживо коришћење природних ресурса у ЈЗ Србији Програм: Мрежа организација невладиног сектора за заговарање одрживог коришћења енергије и природних ресурса на Западном Балкану и Турској – ETNAR, IPA Civil Society Facility Донатор: Делегација Европске унијеНазив пројекта:…

Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије

Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије Назив пројекта: Израда стратешког и оперативног маркетинг плана за део туристичког кластера југозападне Србије Програм: ПРОГРЕС Укупна вредност пројекта: 68.640 € Донатор: Швајцарска агенција за развој и сарадњу и Европска унија Носилац пројекта: Регионална развојна агенција…

Оперативни грант за развој капацитета Регионалне агенције

Оперативни грант за развој капацитета Регионалне агенције Циљ пројекта: Главни циљ пројекта је развој капацитета у Србији за креирање и имплементацију политике за уравнотеженији социо-економски развој територије у погледу приступа Европској Унији.   Локација пројекта:·Златиборски округ   Резултати пројекта: Креирани…

Kонцепт нулте емисије – едукација и промоција

Kонцепт нулте емисије – едукација и промоција Циљ пројекта: Подизање капацитета чланова Мреже нулте емисије Србије на пољу развоја и примене концепта нулте емисије, примарно везаних за капацитете локалних заједница. Локација пројекта: Србија (територија коју покривају чланови Мреже нулте емисије Србије),…

Подршка предузетничким активностима младих

Подршка предузетничким активностима младих Циљ пројекта: Развој одрживих економских активности у граничном подручју Србије и БиХ подршком предузетничких активности младих људи. Локација пројекта: гранично подручје Србије и Босне и Херцеговине Резултати пројекта: •    Одржане обуке намењене потенцијалним предузетницима.•    Размена позитивних искустава.•   …

Пословна зона Коловрат

Пословна зона Коловрат Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је да допринесе отварању могућности за запошљавање и очување постојећег нивоа зaпослености у Полимљу. Локација пројекта: Полимље, Општина Пријепоље Резултати пројекта: •    Изградња примарног и секундарног водовода између Коловрата и Судова.•    31 фирма…

Ариљска малина

Ариљска малина Циљ пројекта: Главни циљ пројекта је повећање конкурентности малих и средњих предузећа активних у производњи и преради малине у Западној Србији. Локација пројекта: Општине Ариље, Пожега, Ивањица и Лучани Резултати пројекта: •    200 пољопривредника у региону Ариљске малине сертификовано…

Одрживи туризам за једнаке шансе – STEC

Одрживи туризам за једнаке шансе – STEC Циљ пројекта: Општи циљ Пројекта је да допринесе јачању прекограничне сарадње између туристичких дестинација и развијање производа, што ће резултирати у повећању конкурентности Региона у туризму базираном на природи и култури. Локација пројекта: северноисточна…