Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

DANUBE WOOD(s) ROUTE

DANUBE WOOD(s) ROUTE

Osnovne informacije projektu 

DANUBE WOOD(s) ROUTE

Program: Program za Dunavski region (Interreg IV – B DANUBE Region Programme )

Naziv projekta: RICHNESS OF DANUBE FORESTS AND WOOD CULTURAL HERITAGE (TANGIBLE, INTANGIBLE)- WAY TOWARDS SUSTAINABLE GREEN TOURISM EMBEDDED IN EUROPEAN CULTURAL ROUTE OF DANUBE TIMBER

BOGATSTVO ŠUMA I KULTURNOG NASLEĐA BAZIRANOG NA  DRVETU(MATERIJALNOG I  NEMATERIJALNOG)  U DUNAVSKOM REGIONU – PUT KA ODRŽIVOM ZELENOM TURIZMU UKLjUČENOM  U EVROPSKU KULTURNU DUNAVSKU RUTU  

Donator: Evropska unija 

Ukupna vrednost projekta: 2.919.087,50

Trajanje projekta: 01.01.2024 – 30.06.2026.

Vodeći partner: Centar za podršku poslovanju Kranj d.o.o. 

Partneri na projektu(članovi konzorcijuma): 

1. Biznis centar Kranj d.o.o. (Slovenija, vodeći partner)

2. Institut za održivi razvoj (Slovenija)

3. Holz von Hier (Nemačka)

4. Asocijacija parkova (Bugarska)

5. Agencija za ekonomski razvoj Varne (Bugarska)

6. Asocijacija WWF – Svetska fondacija za prirodu (Rumunija)

7. Regionalna razvojna agencija regiona Pilsen (Češka)

8. RRA za Bjelasicu, Komove i Prokletije (Crna Gora)

9. Hrvatski klaster za drvo (Hrvatska)

10. Mađarska asocijacija za nameštaj i drvo (Mađarska)

11. RRA upravnog okruga Presov (Slovačka)

12. Razvojni centar SMART (Rumunija)

13. Dunavski centar kompetencija (Srbija)

14. RRA Zlatibor (Srbija)

15. SERDA (Bosna i Hercegovina)

16. Nacionalni park Kozara (BiH, nisu bili na sastanku jer su odustali od učešća u projektu)

17. Regionalna agencija za inovacije južnog transdunavskog regiona (Mađarska)

Opšti cilj projekta: Glavni cilj projekta je socio-ekonomski razvoj Dunavskog regiona kroz nasleđe, kulturu i turizam. Implementacija projekta doprineće  dugoročnom obezbeđivanju održivog korišćenja i valorizaciji jednog od glavnih resursa  Dunavskog Regiona – bogatstvo šuma (prirodni resursi) i tradicionalna primena drveta u svakodnevnom životu (kulturni resursi). Prirodni resursi i kulturno nasleđe će se koristiti kao imperativ za razvoj inovativneih usluga i proizvoda održivog ekoturizma na zajedničkoj kulturnoj transnacionalnoj Dunavskoj ruti, koja će biti zasnovana na tradiciji i poznavanju prošlosti i koja će poslužiti kao pokretačka snaga za razvoj ruralnih područja. 

Specifični ciljevi projekta:

 Kreiranje strateškog okvira za uspostavljanje Dunavske kulturne rute bazirane na drvnom nasleđu 

 Osnaživanje i izgradnja kapaciteta za pokretanje razvoja Dunavske kulturne rute bazirane na drvnom nasleđu 

 Vidljivost i promocija Dunavske kulturne rute bazirane na drvnom nasleđu

 

Novi projekat iz Programa za Dunavski region – DANUBE WOOD(s) ROUTE Projekat DANUBE WOOD(s) ROUTE,  odobren je za finansiranje u okviru prvog …