Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Istraživanje tržišta o količinama i kvalitetu otpada

Istraživanje tržišta pokazalo da u Regionu Duboko postoji potencijal za proizvodnju alternativnog goriva iz otpada

Istraživanje tržišta o količinama i kvalitetu otpada i potencijalima za uspostavljanje proizvodnje RDF/SRF-a u regionu Duboko

Jedan od osnovnih zadataka projekta “Od otpada ka energiji za cementnu industriju Zapadnog Balkana” je istraživanje količina i kvaliteta otpada na području Regiona Duboko koji obuhvata 9 lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga: Užice, Čačak, Ivanjicu, Požegu, Bajinu Baštu, Lučane, Arilje, Čajetinu i Kosjerić. Studija je pokazala da ovaj region generiše oko 125.000 tona otpada godišnje. Za alternativno gorivo iz otpada moglo bi se upotrebiti oko 40.000 t godišnje, čime bi se istovremeno za tu količinu otpada smanjila potreba za deponovanjem i čuvao prostor sanitarne deponije Duboko.

Istraživanjem tržišta obuhvaćene su 3 kategorije otpada: komunalni, industrijski (neopasni) i komercijalni, a korišćene su metode ispitivanja različitih ciljnih grupa preko upitnika kreiranih za domaćinstva, privredne subjekte, lokalna komunalna preduzeća i Regionalni sistem za upravljanje otpadom – Duboko. Informacije su prikupljene i kroz baze podataka Agencije za zaštitu životne sredine i godišnje izveštaje RCUO Duboko.

Podaci iz istraživanja odnosili su se na ukupne količine komunalnog otpada koji se generiše u regionu Duboko; generisanje i prikupljanje komercijalnog i industrijskog otpada, uključujući i dostupnost specifičnih tokova otpada pogodnih za proizvodnju RDF/SRF-a; infrastukturu i mrežu za prikupljanje otpada; postojanje postrojenja za mehanički tretman (MT) i mehaničko-biološki tretman (MBT) mešanog otpada koji bi se koristio kao alternativno gorivo.

Količine otpada koje generišu gradovi i opštine obuhvaćene sistemom “Duboko” se svake godine povećavaju, pokazuje godišnji izveštaj tog Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Za proizvodnju alternativnog goriva iz otpada (RDF/SRF) korisne komponetne su one koje se ne mogu mogu reciklirati, a imaju energetsku vrednost. Kako Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” godišnje primi oko 90.000 t komunalnog otpada i kako se u regionu Duboko generiše oko 35.000 t industrijskog i komercijalnog otpada, zaključak Studije istraživanja tržišta je da u regionu Duboko postoji potencijal za proizvodnju RDF/SRF.

Koje količine mogu da se iskoriste za proizvodnju alternativnog goriva zavisi od kvaliteta otpada, odnosno od primarne selekcije koju građani obavljaju u svojim kućama i sekundarne selekcije u Centru za selekciju u RCUO “Duboko”, kao i komercijalnog i industrijskog otpada dostupnog na tržištu. Procena Studije je da bi “Duboko” moglo da izdvoji oko 40.000 t otpada godišnje za proizvodnju RDF/SRF-a, dok bi najbliža fabrika cementa Titan iz Kosjerića mogla da upotrebi godišnje i više od 25.000 t alternativnog goriva RDF/SRF-a, čime bi zamenila oko 20% potrebne energije dobijene iz fosilnih goriva koje se sada koristi u proizvodnji cementa.