Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

FORTH – пример добре праксе у комеријализацији иновација и истраживања

Четврти  састанак партнера SHIPmEnTT пројекта организовао је водећи партнер Фондација за истраживање и технологије Грчке  4-5. јуна 2019. у Хераклиону. Том приликом су се представници партнерских институција упознали са начином функционисања ове највеће грчке институције за подршку развоју и комерцијализацији иновација. FORTH је основан још 1983. године као Истраживачки центар Крита, са првенственим циљем унапређења регионалне економије кроз ефикасно коришћење резултата научних истраживања према потребама привреде. Од тада до данас је прерастао у веома успешну организацију, у оквиру које послује чак 8 института, који се баве углавном природним наукама  и запошљавају 1400 људи, од којих је 1000 научника. О успеху говори податак да су захваљујући услугама које пружају  до сада основали преко 30 spin-off компанија, регистровали преко 100 патената и на годишњем нивоу остварају промет од око 50 милиона ЕУР.

Колико су њихова истраживања значајна и користе развоју привреде Грчке, представници партнерских институција су видели током обиулска Института за компјутерске науке, који је представио неке од својих достигнућа у модерној и иновативној интерпретацији културно-туристичког наслеђа и туристичких потенцијала. Ова посета имала је вишеструки значај посебмно за партнере из IPA земаља, односно Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, у којима је успостављање иновативног екосистема још увек у почетној фази. Примери добре праксе свакако су важни како би се у свакој од поменутих земаља креирали одређени модели у складу са потребама привреде.

Састанак је такође послужио да се направи пресек досадашњих активности и договоре наредни кораци за реализацију пилот акција за посреднике и МСП сектор, које ће бити усмерене на подизање свести о значају права интелектуалне својине и приступу финасијама, укључујући и повезивање приватног сектора са научно истраживачким институцијама, чија сарадња је неопходно за успешнију примену иновација  и генерално, развој МСП сектора.