Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Идентификоване могућности за увођење новог здравственог програма у прекограничном подручју Босна и Хецеговина-Србија

23. и 24 априла 2014. године у Фојници одржан је састанак менаџмента Специјалне Болнице Чигота са Златибора и Бање Реумал из Фојнице, те радионица намењена медицинском особљу Реумала са циљем осмишљавања новог здравствено програма ове две установе.

Пројектом је планирана израда здравственог програма базираног на искуствима Чиготе и њиховог програма здравог мршављења за децу и одрасле, који ће бити понуђен бањама у БИХ, како би увели нови сегмент понуде. 

Ова радионица је корак даље и настала је као резултат изванредне сарадање Бање Реумал Фојница и Специјалне болнице Чигота у оквиру пројекта CROSS SPA. Она је идентификовала нови заједничи туристички производ ове двије бање базиран на новом заједничком здравственом програму.

У креирању заједницког производа пошло се од препознавања кадровских и структуралних ресурса Чиготе и Реумала и изналажења могућности удруживања потенцијала ове две установе у један нови, заједницки здравствени програм. СБ Чигота је позната по лечењу гојазности код деце и одраслих, а Бања Фојница је један од најпознатијих РХ центара у бивсој  СФРЈ за  рехабилитацију физијатријских пацијената са високотручним кадром у области физикалне медицине и рехабилитације.

Заједничким напорима, уговорено је увођење новог заједничког програма под радним називом “Превенција и третман поремећаја лосег држања тела”. Програм се односи на децу предшколског и школског узраста (не млађу од 6 година). Предвиђен је боравак у бањама у трајању од 10 дана, два пута годишње у размацима не краћим од 6 месеци, уз спроведену едукацију из кинезитерапије и обезбеђено трајно амбулантно-консултантско праћење. Деца са постуралним поремећајима која истовремено имају и гојазност биће упућена на лечење кроз програм Чиготица у СБ Чигота а деца из корпуса програма Чиготица са постуралним поремећајима препоручиће се наставак лечења у Бањи Реумал у Фојници. Процедуре боравка, надзора, правилне исхране и кинезитерапија су обострано усагласене и стандардизоване.

Наредни кораци у финализацији новог заједничког здравственог програма су усаглашавање медицинске документације, принципа исхране, физикалних процедура и распореда свих активности деце током боравка као обострано униформан образац.

Разлог за нови концепт и идеју превенције и третмана постуралних поремећаја лежи у чињеници да су они јако заступљени у дечијој доби, пре свега као последица неправилног држања тела које настаје као последица мањка физичке активности, боравка на отвореном са једне, и предугог и неправилног седења, са друге стране. Неопходно је створити нови амбијент чија би функција била далеко потпунија и више одговарала потребама деце, што би овако замишљен заједнички програм у потпуности испунио. У будућности, поред наведених здравствених установа потребно је укључити и надлежна министарства и васпитно-образовне установе.