RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 1

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Опис послова/пројектни задатак

Предмет задатка: Свеобухватна секторска процена кроз анализу доступних студија које су резултат већ реализованих пројеката финансираних од стране УСАИД и интервјуе одржане са „stakeholderima” (општинске канцеларије за локални економски развој (КЛЕР) и други субјекти подршке на општинском нивоу (тј. представници комерцијалног банкарског сектора, привредне коморе, други стејкхолдери) у приоритетним секторима)

1. Историјат
Национална агенција за регионални развој (НАРР) је једна од главних владиних институција надлежних за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (скраћено: МСПП) у Србији. Од 2001. године НАРР је један од главних „стејкхолдера“ (заинтересованих страна, релевантних институција), као институција која имплементира разне програме намењене подршци и развоју сектору МСПП у Србији. У периоду 2001-2009. НАРР је пословала као Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (РАМСПП); на основу одредби новог Закона о регионалном развоју који је усвојен 2009. године, РАМСПП је трансформисана у НАРР, при чему је добила шире надлежности. Сектор МСПП је тиме постао један од три стуба надлежности Агенције, док су друга два стуба надлежности везани за послове регионалног развоја и инфраструктурних пројеката финансираних из буџета Републике Србије.

Током читавог периода постојања НАРР/РАМСПП (у даљем тексту се Агенција наводи као НАРР), ова институција је имплементирала различите програме и пројекте који имају за циљ подршку МСПП сектору у Србији, како финансијску, тако и нефинансијску.

Упоредо са свим наведеним, НАРР учествује у бројним међународним пројектима и програмима, како билатералним, тако и мултилатералним, што је ојачало Агенцијске ресурсе и успоставило чврсту структуру способну да имплементира све облике подршке и уопштено сарадње, са нагласком на међународној сарадњи.

Имајући у виду све наведено, Влада Сједињених Америчких Држава, желећи да подржи развој приватног сектора у Србији („PSD-Private Sector Development“) кроз агенцију „УСАИД - USAID“, успоставила је сарадњу са НАРР. Као резултат овог настојања Владе САД, нови пројекат развоја приватног сектора је израђен у блиској сарадњи НАРР и „USAID“, са намером да подржи оснивање и развој приватног бизниса у 12 градова и општина јужне и југозападне Србије (Лесковац, Врање, Бујановац, Прешево, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој, Нова Варош).

Предвиђено је да се кроз овај четворогодишњи Пројекат више од 250 потенцијалних предузетника и МСПП из горе наведених градова и општина подржи кроз разноврсне обуке, саветодавне (консалтинг) и менторинг активности. Од овога броја потенцијалних корисника, одређени број ће такође имати могућност да користи новчана средства за увођење стандарда квалитета и остале видове техничке подршке.

У имплементацију Пројекта НАРР ће укључити акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА), које су надлежне за подручје предметних 12 градова и општина где се Пројекат реализује и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева, као и Регионалну агенцију за развој МСПП из Врања. Поред активности за чију имплементацију ће наведене агенције бити надлежне, за одређене активности ће бити потребна помоћ спољних стручњака (експерата), који ће повремено бити ангажовани.

2. Делокруг рада
Следећи сектори са потенцијалом за краткорочни раст су од стране УСАИД препознати као сектори од интереса у 12 општина на којима ће се реализовати пројекат: агробизнис (тј. млекарска индустрија, прерада меса, поврће), мода (односно, текстил и одећа, обућа) и лака индустрија (тј. дрвна и алуминијумска столарија, врата, прозори, мокри чворови, скеле).
У циљу свеобухватне анализе стања и трендова у одабраним секторима и припреме адекватног плана интервенције коју ће пројекат пружити МСПП сектору, а који ће бити резултат размене информација, идеја и искустава, тј. резултат консензуса свих субјеката на локалу  НАРР и АРРА ће у сарадњи са стручњацима за поменуту област реализовати процену кроз две етапе, и то:

Етапа 1.

Експерти ће спровести “desk research” доступних извештаја студија, процена које су резултат већ реализованих пројеката финансираних од стране УСАИД.  Као важан извор биће коришћена процена  „ Economic Growth Assessment for Southwest and South Serbia (May 2012, Nathan Associates Inc.)“ која је идентификовала горе изабране секторе као секторе са потенцијалом у будућем периоду. Користећи информације до којих се дошло реализацијом сродних пројеката финансираних од стране УСАИД  (Economic Security Project (ES), Serbia Local Development Project (SLDP), and Junior Achievement Serbia (JAS)).  идентификоваће се шансе и опасности које стоје пред поменутим секторима, а поменути закључци ће помоћи у прилагођавању планираних програмских активности у оквиру PSD пројекта.

Етапа 2.

У сарадњи са представницима акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) консултанти ће спровести интервјуе међу низом актера који представљају општинске канцеларије за локални економски развој (КЛЕР) и друге субјекте подршке на општинском нивоу (тј. представници комерцијалног банкарског сектора, привредне коморе, други стејкхолдери) у приоритетном подсектору. Кроз интервјуе и радионице са свим важним стејкхолдерима у изнад поменутим секторима биће идентификоване могућности и ризици у предстојећем периоду и имплементирани у ПСД план интервенције. Кроз учешће у наведеним активностима локална заједница ће, не само пружити подршку спровођењу пројектних активности, већ постати креатор и активни учесник развоја сектора МСПП, повећања продаје, извоза и креирања нових радних места (тј. имплементатор заједничких циљева којима УСАИД и НАРР теже у реализацији овог пројекта). Крајњи ефекат низа поменутих активности је трајно унапређена сарадња са другим општинским структурама, сектором привреде, институцијама и организацијама на локалном и регионалном нивоу.

Током припреме упитника, анализе и припреме коначних извештаја експерти ће се ослањати на закључке већ спроведених анализа сродних пројеката (које финансира или у којим учествује УСАИД)  у поменутим областима.

Да би се постигли ови циљеви, испод наведене активности се морају реализовати:
1. Анализа доступних извештаја студија, процена које су резултат већ реализованих пројеката финансираних од стране УСАИД и припрема извештаја;
2. Припрема нацрта упитника;
3. Реализација дводневне посете изабраним општинама;
4. Подношење кратког извештаја о интервјуисаним стејкхолдерима;
5. Припрема агенде и реализација радионица са “stakeholderima” у приоритетним секторима;
6. Подношење извештаја заснованог на реализованим радионицама у оквиру приоритетних сектора
7. Подношење комбинованог извештаја  заснованог на реализованим радионицама у оквиру приоритетних сектора и анализи постојећих информација.

3. Пројектни задатак
• Анализа доступних извештаја студија, процена које су резултат већ реализованих пројеката финансираних од стране УСАИД и припрема извештаја на основу доступних секундарних информација. Укупан број дана ангажовања за ову активност је 18; период реализације је 03. -14. фебруар 2014. 3 стручњака/експерта.
• Припремити упитнике (период реализације је прва недеља фебруара 2014. године). Спровести дводневну посету у 12 изабраних општина са кључним стејкхолдерима (посете ће бити организоване и спроведене заједно са сарадницима запосленим у АРРА); период реализације је 10. фебруар - 16. март 2014. Припремити кратке извештаје о реализованим посетама и креирати заједнички извештај (који описује посете општинама и ЛЕР канцеларијама) који ће се разматрати са НАРР и УСАИД; период реализаци је 15. -20. март 2014.;  Укупан број дана ангажовања за набројане под-активности  је 24;  3 стручњака/експерта.
• Припремити агенде које ће се разматрати са НАРР и УСАИД, и спровести 3 радионице са интервјуисаним стејкхолдерима (једну по сектору); укупан број дана ангажовања за ову активност је 3; период реализације је 17. март -13. април 2014. 3 стручњака/експерта.
• Припремити 3 подсекторска извештаја (извештаји садрже налазе подсекторске процене и укључује објашњење како су приоритетни подсектори изабрани, као и могућности и ризике у предстојећем периоду) који ће се разматрати са НАРР и УСАИД; рок реализације је трећа недеља III месеца; укупан број дана ангажовања за ову активност је 10; период реализације је 14. -27. април 2014. 3 стручњака/експерта.
• Подношење 3 секторска комбинована извештаја који су засновани на реализованим радионицама у оквиру приоритетних подсектора и анализи постојећих/секундардних извора информација. Извештаји се састоје из анализе постојећег стања у сектору (предности и недостатака са којима су сектори суочени) и предвиђања будућих трендова у развоју сектора са акцентом на кључне шансе и најважније опасности у наредном периоду. Укупан број дана ангажовања за ову активност је 12; период реализације је 23. -30. април 2014. 3 стручњака/експерта.

4. Стручна квалификација
• Диплома факултета;
• Радно искуство у анализи регионалне политике и МСПП сектору дуже од пет година;
• Искуство у области економије и развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва,  као и у области анализе регионалне политике, процене, евалуације и развоја; са релевантним увидом у изнад поменуте подсекторе;
• Искуство у раду на донаторским пројектима (посебно на УСАИД пројектима) ће се сматрати као предност;
• Активно знање енглеског језика;
• Спремност за сарадњу у својству члана тима са другим експертима ће се сматрати предношћу –3 експерта која су у могућности да раде у тиму.

5. Временски оквир реализације
• Од 01. фебруара 2014. године до краја 30. априла 2014. године; током 3 месеца;
• Укупан број дана ангажмана је максимално 67 дана.

6. Документи који се предају НАРР
На крају уговорног ангажовања, од консултаната се захтева да поднесу материјале у наставку у електронском облику:
• коначни извештај и све припремљене и коришћене материјале, агенде и парцијалне извештаје на српском језику;
• двојезичне (на енглеском и српском) извештаје у оквиру ставки 4., 6 и 7 описаних у делокругу рада.

Носилац ауторских права на израђеном материјалу је НАРР.

7. Пријављивање
Заинтересовани кандидати (консултанти) се позивају да одговоре, тачније да доставе своју понуду за реализацију предметних услуга.
Кандидати достављају следећа документа на српском и енглеском језику:
• Радна биографија;
• Нацрт понуде са описом посла и временским распоредом активности;
• Референтну листу клијената са реализованим активностима у последњих 5 година;
• Процена трошкова у бруто износу, за укупан број дана ангажовања, као и процена трошкова у бруто износу по ставкама за сваку ставку појединачно.

(Трошкови који могу настати ван побројаних активности, у случајевима припрема понуде, преговарања, потписивања уговора итд., нису признати и не могу бити плаћени)
Наведени период реализације активности је оквиран и може бити подложан мањим одступањима.

Напомена:

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Пријаве се достављају једној од акредитованих регионалних развојних агенција, електронски, на доле наведене „е-mail“ адресе:
1. АРРА Златибор - Регионална развојна агенција „Златибор“; Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице;  Тел: 031/523-065, 031/510-098; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
2. АРРА Нови Пазар - Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА; Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар;  Тел: 020/332-700, 317-551; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
3. АРРА Краљево - Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа; Адреса: Цара Душана 49, Краљево;  Тел: 036/397-777; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
4. АРРА Лесковац - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа; Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац;  Тел: 016/315-0115; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

Избор из вести

Где набавити енергент на бази дрвне биомасе у Региону?

У претходном периоду Радна група за биомасу Златиборске области, уз подршку ГИЗ ДКТИ програма, реализовала је теренско истраживање и својеврсни попис свих произвођача, дистрибутера и трговаца енергентима на бази дрвне биомасе (цепано дрво, пелет, брикет, сечка, ћумур) који су регистровани и послују на територији 9 општина Златиборске области: Ариља, Бајине Баште, Чајетине, Косјерића, Нове Вароши, Пожеге, Прибоја, Пријепоља и Ужица. Након прикупљања свих података, ова база је урађена у форми картографског приказа и доступна је на интернет страници РРА Златибор.

 

Тренутна посета

Имамо 619 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 1