Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Ј А В Н И П О З И В

За  учешће у Програму доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа и предузетника у 2014. години селектованих у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара.

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

•    агробизнис (нпр. прерада млека, меса и поврћа),
•    текстилна индустрија (нпр. производња одеће и обуће) и
•    лака индустрија (нпр. дрво-прерађивачка индустрија (претежно столарија), алуминијумска столарија, израда намештаја и опреме за кухиње и купатила),

у 12 општина јужне и југозападне Србије (Врање, Лесковац, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош).

Основни циљ Програма доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа и предузетника (даље: МСПП) у 2014. години селектованих у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Програм) је јачање конкурентности и иновативности МСПП, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

•    уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
•    едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
•    нови дизајн производа и амбалаже;
•    електронска презентација предузећа;
•    побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
•    побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
•    приступ финансирању;
•    тестирање нових производа и
•    израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа и предузетници, који  су селектовани у фази избора корисника Пројекта у оквиру МСПП циљне групе у складу са циљевима Пројекта, односно  привредни субјекти који су потписали Споразум о сарадњи у оквиру пројекта „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“  са Националном агенцијом и који:

•    успешно послују претходне 2 године и
•    су измирили обавезе по основу пореза и доприноса на дан подношења пријаве за учешће у Програму.

Привредни субјекти, корисници Пројекта, којима су одобрена бесповратна средства по јавном позиву од 22. августа 2014. године, у оквиру Програма доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа и предузетника у 2014. години у оквиру пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији, немају право да учествују у овом Програму.  Привредни субјекти који послују у оквиру индустрије алкохолних пића, такође немају право да учествују у овом Програму.

Расположива средства за реализацију Програма износе 5.000.000,00 РСД. Средства ће се додељивати привредним субјектима корисницима Пројекта са територије 12 градова и општина обухваћених Пројектом, у складу са оствареним бројем бодова на ранг листи, по основу дефинисаних критеријума. Број корисника средстава, као и износ додељених средстава по кориснику, зависиће од броја пријава и висине појединачних захтева, у контексту програмског буџета.
Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.
Средствима из Програма ће се суфинансирати активности које су започете након 5. новембра 2014. године.
Крајњи рок за реализацију одобрених пројеката је 30. јун 2015. године.

Рок за подношење пријава је 26. новембар 2014. године.

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.psd.narr.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

Такође их можете скинути овде:

Образац 1 – Пријава
Образац 2 – Изјава о прихватању услова за доделу средстава
Образац 3 – Захтев за исплату средстава
Образац 4 – Финансијски идентификациони лист
Образац 5 – Образац за оцењивање
ПСД Јавни позив  у оквиру Програма доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности
ПСД Правила за оцењивање
ПСД Програм доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности у 2014  години
ПСД Упуство у оквиру Програма доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативности у 2014  години

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:
1.    Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;
2.    Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs;  за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље;
3.    Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; Јошанички кеј 48, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; за подручје града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница;
4.    Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;  за подручје градова Лесковца и Врања и општина Медвеђа, Прешево и Бујановац.