Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву физичких и правних лица за учешће у процесу брендирања паковања за производе на бази лековитог биља

Регионална развојна агенција Златибор д.о.о Ужице позива заинтересована физичка и правна лица да доставе пријаве за учешће у процесу брендирања паковања, у оквиру којег ће добити директну подршку у виду амбалаже за производе на бази лековитог биља.  Захваљујући планираним активностима пројекта „Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре оџивог туризма-ПОРАЛИСТ“, сви који се баве сакупљањем и перадом лековитог биља, или га користе као сировину за производе различите намене, имају могућност да унапреде продају и повећају видљивост. За одабране произвођаче биће дизајнирана и израђена одређена количина паковања за различите врсте производа, у складу са расположивим средствима.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020. Уговор за суфинансирање средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Пројекат реализују Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедиал Монтенегро, са циљем да се на простору општина Пријепоље и Бијело Поље, којима је лековито биље заједничка и недељива жива инфраструктура, успостави најсавременији организовани облик чувања, одрживог коришћења и заштите.
УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Позивају се заинтересована физичка и правна лица, да се пријаве  за учешће у процесу брендирања паковања за производе на бази лековитог биља, уколико испуњавају следеће услове:

•    да су држављани Републике Србије са пребивалиштем/седиштем на територији општине Пријепоље
•    да су носиоци и/или чланови пољопривредног газдинства или да су власници правног субјекта који обавља делатност директно или индиректно везану за производњу и прераду лековитог биља

Приликом оцене кандидата, предност ће имати:

•    припаднице женског пола
•    лица са искуством у производњи и преради лековитог биља
•    лица млађа од 30 година.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

•    пријавни образац
•    фотокопија личне карте
•    доказ о регистрацији пољопривредног газдинства или правног субјекта
•    докази о поседовању искуства у производњи и преради лековитог биља (фотографије производног асортимана, wеб сајт, наступ на сајмовима и сл.)

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

1.    Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице
Петра Ћеловића бб
31000 Ужице

Са назнаком: Пријава за брендирање паковања производа базираних на лековитом биљу у оквиру пројекта „Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре оџивог туризма-ПОРАЛИСТ “.

2.    Електронском поштом на: poralist@rrazlatibor.rs 
У наслову електронске поште ставити: (име и презиме) – Пријава за брендирање паковања производа базираних на лековитом биљу у оквиру пројекта „Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре оџивог туризма-ПОРАЛИСТ “.

Рок за подношење пријава: 15.07.2020. године до 15:00 часова.

За додатне информације можете се обратити слањем питања на адресу poralist@rrazlatibor.rs или телефоном 031/523-065. Особа за контакт: Тодора Алексић.

СЕЛЕКЦИЈА КОРИСНИКА

Испуњеност услова у оквиру јавног позива утврђује Комисија за оцену пријава и утврђивање испуњености услова јавног позива, а на основу приложене документације.

Одлука о одобравању пријава доноси се на основу провере поднетих пријава за учешће у јавном позиву. У случају да је на јавни позив стигло више од пет пријава које испуњавају опште услове јавног позива, избор између достављених пријава вршиће се по принципу бодовања и рангирања пријава у складу са следећим критеријумима и поенима одређеним за сваки елемент критеријума: 

1.    подносилац пријаве је женског пола – максимално 30 бодова
2.    подносилац пријаве је лице млађе од 30 година – максимално 40 бодова
лице млађе од 30 година – 40 бодова
лице старости од 31 до 40 година  – 30 бодова
лице старости од 41 до 50 година – 20 бодова
лица старија од 50 година (51 година и више) – 10 бодова
3.    подносилац пријаве поседује више од две године искуства у производњи и преради лековитог биља – 30 бодова
подносилац пријаве поседује више од 2 године искуства – 30 бодова
подносилац поседује између 1 и 2 године искуства – 20 бодова
подносилац поседује мање од 1 године искуства – 10 бодова

Максималан број бодова је 100. Првих пет корисника са највећим бројем бодова остварују право на дизајн и одређену количину паковања за производе базиране на лековитом биљу. Прецизна количина паковања која ће корисници добити, зависи од врсте производа и амблаже која је потребна.

Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

О резултатима јавног позива селектовани корисници ће бити обавештени најкасније 5 (пет) дана од истека рока за подношење пријава.

Пријавни образац можете преузети овде.