Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Камион аутоподизач стигао у Ужице

Након вишемесечне процедуре јавне набавке, у Ужице је стигао камион аутоподизач, намењен за транспорт контејнера од 5 и 7 m³ који ће се пунити отпадом из 14 ужичких школа које учествују у пројекту увођења примарне селекције отпада. На овај начин су комплетирани инфраструктурни предуслови да систем у потпуности заживи и то на самом почетку нове школске године.

Од посебне важности је чињеница да се са новим камионом доприноси уреднијој динамици пражњења контејнера и бољој и квалитетнијој евиденцији прикупљених сировина, што ће свакако додатно афирмисати примарну селекцију отпада као пожељан и прихватљив начин управљања отпадом у граду Ужицу, који већ другу годину спроводи примарну селекцију међу становницима ужег градског језгра.

Намера аутора овог пројекта управо јесте афирмација примарне селекције отпада и уверавање градских структура да свака инвестиција у овом правцу води ка значајним уштедама и приходу који ће се остварити у каснијим фазама управљања отпадом, а превасходно у депоновању, у дужем низу година. Камион, чију је набавку финансирала Европска унија, свакако додатно подиже техничке капацитете комуналних служби Града, у спровођењу адекватног третмана комуналног отпада.

Камион аутоподизач је набављен у оквиру пројекта „Увођење система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ који партнерски спроводе Регионални центар за управљање отпадом Дубоко и Регионална развојна агенције Златибор из Ужица, а ЈКП Комуналац и Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат се реализује средствима ЕУ у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина.

[ngg src=“galleries“ ids=“127″ display=“basic_thumbnail“]