Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

НАСТАВАК ЕДУКАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА У ОКВИРУ ПОРАЛИСТ ПРОЈЕКТА

Следеће недеље, 10.12.2019. у Дому културе у Пријепољу и 11.12.2019. у хотелу Франца у Бијелом Пољу, одржаће се 2. модул тренинга планираних у оквиру пројекта „Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре одрживог туризма-ПОРАЛИСТ.“

Тема тренинга је удруживање и пословно умрежавање, као модел сарадње појединаца са заједничким интересима, који кроз повезивање са пружаоцима услуга из других сектора могу лакше остварити своје циљеве. Учесници тренинга имаће прилику да се упознају са облицима удруживања у складу са важећима законима, кроз примере успешних удружења и задруга у окружењу, чије деловање је позитивно утицало на развој руралних подручја. Други део тренинга бавиће се темом увођења лекотог биља у туристичку и угоститељску понуду, кроз развој туристичких производа и гастрономије базираних на лековитом биљу. То је посебно важно са аспекта постојећих потенцијала природних ресурса овог подручја и коришћења у функцији економског развоја локалних заједница.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског Инструмента предприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020.Пројекат партнерски спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро, на територији општина Пријепоље и Бијело Поље.

Циљ тренинга је подизање капацитета локалног становништва, тако да могу учествовати сви који су заинтересовани за теме наведене у агенди коју можете преузети овде.