Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Нови корисници пројекта у Ужицу!

Захваљујући несумњивој актуелности теме и свеприсутној потреби за адекватнијим односом према комуналном отпаду, резултати увођења примарне селекције отпада у школама су све видљивији, а позитивне реакције све бројније. Као резултат тога пројекту се, у претходном месецу, прикључило 4 нова корисника. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“, Црвени крст Ужице, Дечији вртић „Полетарац“ и Удружење инвалида церебралне и дечије парализе Ужице су показали заинтересованост да својим штићеницима и упосленицима омогуће прилику да одвојено сакупљају отпад који као појединци генеришу у свакодневном раду.

На овакав начин пројекат добија нову снагу и прилику да своје резултате и ефекте шири и након формалног завршетка, крајем априла месеца. Сигурни смо да ће нови корисници пројекта додатно допринети ширењу идеје о неопходности успостављања примарне селекције отпада у граду Ужицу, како би се омогућио што дужи век употребе постојеће регионалне депоније Дубоко.

Имајући у виду финансијска и техничка ограничења пројекта, даље укључење нових корисника није могуће у недоглед, те је отуда веома важно да објекти који су, кроз овај пројекат, увели примарну селекцију, наставе примењивати овај процес на најоптималнији могући начин, уз адекватну промоцију истог. Само тако ћемо бити у прилици да остваримо тежњу да једног дана сав комунални отпад у граду, примарно селектујемо на месту његовог настанка.