Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

О пројекту

Конкурс:    ЕU Еxchange 4

Донатор:   Европска унија

Носиоци:   Град Ужице
Општина Чајетина

Партнери: ЈКП Биоктош, Ужице
КЈП Златибор, Чајетина
Регионална развојна агенција Златибор, Ужице

Општи циљ: Допринос ефикаснијем коришћењу Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко повећањем количина и квалитета примарно селектованог отпада.

Специфични циљ: Унапређен процесс примарне селекције комуналног отпада на територији града Ужица и општине Чајетина.

Резултати:

–    Унапређен систем примарне селекције отпада смањењем удела зеленог отпада у комуналном отпаду на територији града Ужица
–    Успостављени технички услови за примарну селекцију комуналног отпада на територији општине Чајетина
–    Подигнути капацитети представника локалних самоуправа и запослених у Јавним комуналним предузећима за успостављање и унапређење система примарне селекције отпада
–    Промовисана примарна селекција комуналног отпада међу грађанима на територији града Ужица и општине Чајетина

Локација: Град Ужице

Општина: Чајетина

Укупна вредност: 162.190 €

Трајање: 12 месеци ( фебруар 2014. – фебруар 2015.)