Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

О пројекту

Назив пројекта: THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

Основне информације о пројекту:

Програм: Interreg ADRION 2014-2020

Донатор: Европска унија

Носилац пројекта: Универзитет Базиликата, Италија

Укупна вредност: 1.448.999, 17 ЕУР

Партнери на пројекту:

    Универзитет Базиликата, Италија
    Регионална агенција за териториајалну промоцију Базиликате, Италија
    Ентерпрајз Грчка, Грчка
    Унија привредних комора Албаније, Албанија
    Општина  Преко, Хрватска
    Регион Епир – Регионална јединица Теспротиа, Грчка
    Градска општина Медијана, град Ниш, Србија
    Центра за подршку бизнису, Крањ, Словенија
    РРА Златибор, Србија
    Општина Матера, Италија

Трајање пројекта: 24 месеци (01.03.2020 – 28.02.2022)

Oпшти циљ пројекта:
Општи циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и приступачне туристичке привреде у АДРИОН региону, заснованој на природним, културним и историјским ресурсима.

Специфични циљеви пројекта:

Успостављање мреже и спровођење стратегије и акционог плана за изградњу капацитета  за одржив и приступачан туризам
Развој и пренос иновативних методологија одрживог и приступачног туризма са пилот акцијама
Главни очекивани резултати пројекта:
1.    Повећани инвациони капацитети у области развоја одрживог и приступачног тематског туризма.
2.    Повећани иновациони капацитети актера у ланцу вредности базираном на природним и културним потенцијалима АДРИОН региона, укључујужћи и могућности за презентовање производа и услуга одрживог туризма на међународном тржишту
3.    Повећање економских активности базираних на историјским и природним ресурсима кроз пилот акције и промотивне активности које се могу трансферисати и реплицирати широм АДРИОН региона