Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Обједињена процедура

Центар за подршку у примени електронски обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола

Од 4. јануара 2016. године у Србији је почела примена електронски обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола која подразумева подношење захтева за добијање грађевинске дозволе искЉучиво у електронској форми. Како је систем електронског издавања дозвола  – централна евиденција обједињене  процедуре потпуно нов начин функционисања јавне управе и потребно је обезбедити стабилност система издавања дозвола, у оквиру Регионалне развојне агенције Златибор успоставЉен је Центар за подршку електронски обједињене процедуре, са циЉем пружања директне помоћи подносиоцима, инвеститорима, надлежним органима и носиоцима јавних овлашћења.

Центар за подршку успоставЉен је у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), која заједно са Светском банком (Реал Естате Манагемент -Пројецт Имплементатион Унит – Републички геодетски завод) ради на спровођењу система електронски обједињене процедуре кроз обуке и менторинг за носиоце који учествују у целом процесу.

Центар за подршку електронски обједињене процедуре ће свим заинтересованима странама (подносиоцима захтева, надлежним органима, имаоцима јавних овлашћења) пружати подршку кроз:

•    Пружање директне помоћи заинтересованим лицима при подношењу захтева и раду у систему електронских дозвола;

•    ПрикупЉање телефонских и питања путем електронске поште и припремање одговора на та питања;

•    Питања на која се не може одмах одговорити, рок за давање одговора је 72 сата, осим ако је потребно да се обезбеде додатне анализе и стручна подршка;

•    Центар за подршку неће давати тумачења прописа и одговоре на питања која се односе на прописе и њихову примену;

•    Центар за подршку не неће подносити захтеве у име и на рачун подносилаца захтева, нити у име и за рачун надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.

Линк на коме можете поднети пријаву: Систем за подношење електронских пријава

Користан линк за све кориснике: Грађевинске дозволе

Центар за подршку ће са свим заинтересованим странкама пружати подршку и информације у просторијама Регионалне развојне агенције Златибор, Петра ћеловића б.б. у Ужицу, радним данима  од 09:00 – 15:00 часова. Подршка ће бити доступна у периоду од 6 месеци, почев од 15.02.2016. године.