Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Обука представника локалних самоуправа

Средином новембра одржана је дводневна обука за преставнике локалних самоуправа, као и менаџмент комуналних предузећа Ужица и Чајетине у Градском развојном центру у Ужицу.

Теме обуке биле су: законски оквир за одговорно управљање отпадом; одговорно управљање отпадом (количине отпада, начини примарне селекције отпада, сировине за рециклажу, смањење количине отпада који се депонује, подизање нивоа свести о потреби квалитетне комуникације представника комуналних предузећа и представника локалне самоуправе са становништвом у циљу афирмације примарне селекције отпада); ефекти одговорног управљања отпадом (економске и еколошке уштеде које се остарују примарном селекцијом и рециклажом. Такође, обука је имала и за циљ детаљније упознавање са законском регулативом из области заштите животне средине.

Следећа планирана активност у оквиру пројекта је обука за представнике техничког особља комуналних предузећа Биоктош и Златибор.

Прилог ТВ Лав