Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Обука за техничко особље у комуналним предузећима

Крајем новембра одржане су дводневне обуке за техничко особље комуналних предузећа Биоктош и Златибор. Обуке су организоване у Ужицу и Чајетини за десет особа из ЈКП Биоктош и двадесет у КЈП Златибор.

Теме обуке биле су: законски оквир за одговорно управљање отпадом; примарна селекција отпада (начин селекције, врсте отпада, предности и ефекти примарне селекције); подизање свести запослених у комуналном предузећу о значају добре комуникације са становништвом у циљу повећања примарне селекције отпада. Представницима ЈКП Биоктош је посебно приближена тема одговорно третирање зеленим отпадом ( количине зеленог отпада, компостирање и употреба компоста, израда дрвене сечке и њена употреба у расаднику у Севојну).