Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Одабир кандидаткиња за спровођење обуке

Национална служба за запошљавање – филијала Ужице, континуирано спроводи сет активности везаних за предселекцију кандидаткиња за похађање једномесечне обуке за рад са отпадним текстилом и израду предмета од истог. У склопу тих активности, изанализирана је евиденција незапослених лица ове установе уз посебан осврт на неколико важних критеријума: жене као циљна група, нижи степен стручне спреме, дужи период на евиденцији незапослених лица, припадност некој од мањина, одређени степен инвалидности, самохране мајке, кориснице социјалне помоћи, жртве насиља и сл.

Након овог корака, предселектовано је 35 жена, које су ушле у други ниво активности, које се односе на реализацију тренинга самоефикасности, са циљем подизања нивоа мотивације за учешће у пројектним активностима и уопште оспособљавању за активно тражење посла. Након дводневних тренинга за две групе полазница, уприличено је групно информисање како би се потенцијалне учеснице генерално упознале са појединостима пројекта, специфичностима саме обуке и њиховим правима и обавезама током њеног похађања, као и након њеног завршетка. За похађање једномесечне обуке биће одабрано 20 полазница, од тренутних 35, при чему ће прекобројних 15 бити ресурсна база за попуну кадрова у случају њиховог осипања.

Сама обука ће се спровести у периоду септембар-октобар, како би се оставило довољно времена за набавку опреме на којој ће се обука реализовати, али и ангажовање адекватних предавача који ће обуку извести. По њеном завршетку, до краја пројекта, радно ће се ангажовати 10 жена које покажу највећи ниво мотивације за радом и највећи ниво знања и вештина у раду са отпадним текстилом, што ће се проверавати кроз полагање завршног испита, након реализоване обуке.