Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ОДРЖАН САСТАНАК ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

У оквиру пројекта Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре одрживог туризма – ПОРАЛИСТ, који се реализује кроз програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, дана 23. септембра 2019. године у Ужицу одржан је састанак пројектног тима у којем су учешће узели представници пројектних партнера – Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о.

Током састанка, пројектни тим је анализирао предстојеће активности, и усагласио динамику и методологију њихове реализације у наредном кварталу. Пројектни тим ће средином месеца октобра радити на наставку научно – истраживачког рада којим ће се извршити анализа заступљености биљних врста у пограничној регији општина Бијело Поље и Пријепоље и прикупљање информација од значаја за сваку регистровану биљну врсту. У оквиру теренског рада, представници пројектног тима Института ће одржати и едукативне сесије са релевантним и заинтересованим представницима из области лековитог биља са обе прекограничне територије на пољу унапређења њихових вештина и знања у погледу употребе расположивог природног богатства као обновљивог ресурса за повећање прихода, запослености и стварање могућности за даљи развој локалних прекограничних заједница на чијој територији се пројектне активности спроводе.