Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Одрживи туризам за једнаке шансе

Општина Пријепоље и општина Беране у оквиру програма  Прекограничне сарадње Србија – Црна Гора ( ИПА 2007 ) реализују пројекат  „ Одрживи туризам за једнаке шансе “.

Циљ пројекта је јачање прекограничне сарадње и унапређење туристичке понуде општина Пријепоље и Беране, кроз унапређење туристичке инфраструктуре, едукације главних актера развоја туризма и заједничком промоцијом туристичких производа ове две општине.

У оквиру пројекта STEC планирана је организација и одржавање двомодуларне обуке за сеоске домаћине који се баве сеоским туризмом. Циљ овог тренинга јесте подизање капацитета сеоских домаћина из Општина Пријепоље и Беране за квалитетније пружање туристичких услуга у сектору сеоског туризма.

Први модул тренинга спроводи се  у периоду од  11.06.2012 – 13.06.2012. године у Туристичком информативно – едукативном центру у Пријепољу. Предвиђено је да на тренингу учествује 20 домаћина из Пријепоља и Берана. Обуку спроводи „Сеоски туризам Србије“ из Љига.