Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Округли сто Развој типичних производа на подручју сјевероисточне регије БиХ

У среду,14.децембра 2011. године у Тузли је одржан Округли сто на тему “Развој типичних производа на подручју сјевероисточне регије БиХ”, као део активности пројекта Развој типичних производа у североисточној БиХ и Златиборском округу у Србији, који у партнерству спроводе Независни биро за развој и РРА Златибор.

У првој фази реализације Пројекта, спроведено је истраживање и анализа стања типичних производа  у две прекограничне регије и идентификовани пољопривредни, гастрономски и занатски производи чији потенцијали за даљи развој значајно могу допринети оживљавању руралних подручја и обогаћивању постојеће туристичке понуде путем креирања нових туристичких производа. У складу са планираним активностима Пројекта, следи верификација анализе тренутног стања и разматрање механизама и интервенција са кључним актерима у ланцу вредности типичних производа и експертима из Босне и Херцеговине и Србије. Циљ одржавања округлог стола је усаглашавање ставова свих релевантних актера у вези са најперспективнијим типичним производима  и креирање  закључака  и препоруке за њихов даљи развој.

Проф. др Мидхат Јашић је на округлом столу представио резултате деск и теренског истраживања који су сажети у Анализи “Развој типичних производа на подручју сјевероисточне регије БиХ“. Поред идентификације кључних типичних производа, између осталих, у Анализи је истакнуто  „да се, подстицањем развоја типичних производа, може постићи конкурентска предност регије и БиХ на локалном и вањском тржишту, могу створити могућности за ново запошљавање, као и повећање прихода пољопривредних произвођача, старих заната, те задржавање руралног становништва на њиховим подручјима…“.

О улогама и задацима  институција за подршку, битних за иновативно окружење за развој типичних производа, говорили су  представници саветодавних служби, институција задужених за очување и заштиту старих и традиционалних производа и заната, институције за заштиту и сертификацију типичних производа, као и представници  туристичких организација. У наставку је представљена  и Анализа стања типичних производа у Златиборском округу и покренута  дискусија о конкретним препорукама за унапређење и даљи развој типичних производа на подручју североисточне БиХ.  

 Још један сусрет прекограничних партнера уз подршку поменутих експерата из Босне и Србије, значајно је допринео унапређењу заједничког рада, конкретизацији и даљем развоју прекограничне сарадње како у погледу размене информација, знања и позитивних пракси, тако и у погледу развоја других видова размене између прекограничних  подручја.

[ngg src=“galleries“ ids=“143″ display=“basic_thumbnail“]