Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ОПЕРАТИВНА ПОРАЛИСТ ПЛАТФОРМА

Партнерске активности у оквиру  ПОРАЛИСТ пројекта Поље и резултати  теренског истраживање научног особља Института за проучање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, резултирали су обједињеним и иновативним моделом за праћење стања биодиверзитета у двема суседним општинама обухваћеним пројектним активностима.

Циљ успостављања ПОРАЛИСТ платформе је да се у Пријепољу и Бијелом Пољу креирају предуслови за  одрживо коришћење и унапређење заштите изузетно богатог и разноврсног биодиверзитета,  као веома значајног и јединственог природног ресурса прекограничне територије. Додатно, платформа нуди могућност да две територије кроз заједничко управљање створе прилику за нове стабилне изворе прихода за локалну руралну популацију и на тај начин допринесу унапређењу квалитета живота у сеоским срединама. Након разноврсних пројектних активности спроведених у протеклих двадесет месеци, урађена је опсерваторија која на свеобухватан начин пружа информације о локалитетима и распорстрањености мапираних биљних врста на подручју општина Пријепоље и Бијело Поље. Поред ових података, плаформа нуди и низ других корисних садржаја за унапређење знања о лековитим својствима, мерама и техникама за сакупљање лековитог биља, могућностима за започињање посла у овој области, као и о повезивању природних ресурса са осталим секторима, у првом реду туризмом и гастрономијом. ПОРАЛИСТ платформа нуди информације о пешачким и бициклистичким стазама, сеоским домаћинствима и другим туристичко-угоститељским објектима у прекограничном подручју и као таква представља значајан ресурс и знамениту базу података која може бити од користи све већем броју туриста који се у условима актуелне пандемије одлучују за одмор у природи, далеко од гужве урбаних центара. Садржаји платформе су доступни на следећој адреси www.poralist.rrazlatibor.rs.

Пројекат ПОРАЛИСТ суфинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље, спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро.