Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ОПИС

ОПИС Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село

Корисници

Циљна група пројекта: 60 представника следећих маргинализованих група – повратници из земаља ЕУ, тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима, жртве породичног насиља и остале теже запошљиве катерогије лица у складу са Националном стратегијом запошљавања.

Крајњи корисници пројекта : Све локалне самоуправе у Републици Србији, које могу користити стечена искуства и препоруке из овог пројекта; Сви припадници теже запошљивих категорија становништва у општинама Ариље, Бајина Башта, Лучани, Нова Варош, Пожега и Чајетина, кроз могућност да обезбеде запослење услед подизања јавне свести о потребама и проблемима са којима се суочавају теже запошљиве категорије незапослених.

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта: Допринети иновацијама у запошљавању теже запошљивих категорија становништва у Републици Србији.

Специфични циљ 1: Повећана запошљивост тешко запошљивих појединаца кроз спровођење програма обуке и стручне праксе у циљним општинама

Специфични циљ 2: Обезбеђена подршка тешко запошљивим појединцима у циљним општинама за започињање пословања у одрживој пољопривреди кроз кроз опрему, обуку, субвенције и менторство.

Специфични циљ 3: Унапређена локална политика запошљавања за тешко запошљиве категорије кроз подизање јавне свести и креирање нових иновативних мера у циљаним општинама за превазилажење проблема и препрека.

Резултати

Резултат 1: 60 представника циљне групе је обучено кроз теорију и праксу за бављење одрживом пољопривредом, што подразумева технологије, самопроцену, мотивацију, пословно планирање, брендирање и продају производа.

Резултат 2: 40 представника циљне групе је добило подршку за запошљавање у сектору одрживе пољопривреде

Резултат 3: Повећана запошљивост 20 представника циљне групе кроз спровођење стручне праксе у сектору одрживе пољопривреде

Резултат 4: Унапређена понуда локалних политика запошљавања за тешко запошљиве категорије становништва.

Пројекат се спроводи у оквиру програма “Иницијатива за инклузију уз финансијску подршку GIZ-а”