Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Основана радна група за лековито биље и очување биодиверзитета у општини Пријепоље

Састанак на којем је формално успостављена радна група у оквиру пројекта ПОРАЛИСТ, који се спроводи у Пријепољу и Бијелом Пољу, одржан је 14. новембра у Дому културе у  Пријепољу. Била је ово прилика да се релевантни актери који директно или индиректно утичу на сектор очувања биодиверзитета и лековитог биља, детаљније упознају са планираним активностима на подручју њихове локалне заједнице и циљевима успостављања овог радног тела. 

Радне групе у Пријепољу и Бијелом Поље чиниће заједничку међуопштинску радну групу, која ће радити на успостављању механизама за одрживо планирање и коришћење природних ресурса, као и на јачању преговарачке моћи у односу на национални ниво. Планирани радни састанци подразумевају интерактивне методе заједничког рада, размену мишљења, знања, искустава и активну дискусију у области лековитог биља како би се дошло до креирања Акционог плана и препорука за заједничке моделе вредновања природних ресурса и њихову одрживу употребу.

На састанку су учествовали представници општине Пријепоље, туристичке организације, удружења која се баве заштитом природе, успешних привредника и индивидуалних произвођача који праве производе на бази лековитог биља. У име општине домаћина, присутнима се обратио Станко Кијановић, заменик председника општине Пријепоље који је изразио лично задовољство и подршку пројектним активностима. Он је нагласио значај којим пројектне активности доприносе  успостављању веза и партнерстава између две прекограничне заједнице, што је потврђено и споразумом који су општине потписале на почетној конференцији пројекта.

Директор Регионалне развојне агенције Златибор, Славко Лукић је  указао  на значај укључивања ширег круга заинтересованих представника јавног, приватног и цивилног сектора на успостављању одрживих управљачких механизама заштићених природних подручја.

Током радног дела састанка, координатор пројекта, Тодора Алексић, говорила је о кључним задацима радне групе и плановима за наредни период, стављајући акценат на методе рада у погледу дефинисања тренутног чињеничног стања о расположивим биљним ресурсима, кључним проблемима са којима се сектор суочава, могућностима и циљевима које треба интегрисати у плански документ за очување и одрживо коришћење лековитог биља и биодиверзитета у целини.

Састанак је показао да је неопходно интензивирати дијалог између представника јавног, приватног и цивилног сектора, јер су комуникација и размена информација, основни предуслови за планирање и координацију у складу са стварним стањем и потребама локалне заједнице. У том контексту, подржана је иницијатива да се у општинском буџету за пољопривреду за наредну годину планирају средства која ће таргетирати област лековитог биља, у складу са правилником Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента за пружање претприступне помоћи за период 2014-2020 (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија–Црна Гора 2014-2020, уз подршку Министарства за Европске Интеграције и Канцеларије за Европске интеграције Црне Горе. Уговор о суфинасирању средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).