Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Подршка и извори финансирања иновација у привреди

У циљу упознавања јавности са информацијама о наменским финансијским средствима за финансирање привреде која су дострупна кроз програме државне помоћи, приватне и јавне фондове, развојне програме из иностранства, у четвртак 28. маја 2015. године у Привредној комори Србије, одржана је конференција на тему Подршка и извори финансирања иновација у привреди. Организатори коференције били су Привредна комора Србије, Влада РС и Регионална развојна агенција Златибор.

Присутнима су овом приликом презентовани доступни национални и донаторски програми намењени иновативним и брзорастућим предузећима – програми Националне агенције за регионални развој, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, програми прекограничне и транснационалне сарадње, Хоризонт 2020, програми Европске банке за обнову и развој, Фонд за иновациону делатност, али и различити фондови приватног капитала и покрића ризика. Посебан акценат је стављен на значај садејства науке и привреде у служби превазилажења највећих проблема привреде, пре свега ниског економског раста и ниске стопе запослености. Истакнуто је да су технолошки развој и иновације кључ за повећање продуктивности и извоза што даље подстиче развој привреде и отклањање наведених проблема.

Поред представника националних и донаторских институција, обратили су се и представници партнера на пројекту, институција из Италије, који су представили моделе подстицања и подршке иновативним предузећима у Италији. Један од значајних модела подршке су пословни инкубатори који иновативним почетницима у бизнису пружају подршку кроз трансфер знања и технологија, подршку развоју предузетништва, разна подучавања, као и повезивање са инвеститорима.

У прилог подршци иновацијама, представљен је пројекат SmartInno, као и активности које се реализују у оквиру пројекта: развој пословне платформе за подршку иновацијама у јадранско-јонском региону и оснивање Центра за процену интелектуалног капитала у МСП из области металопрераде.

Конференција је заокружена презентацијама привредника-иноватора који су користили средства фондова као подршку за развој њиховог пословања, имплементације иновација и пласман иновативних производа на тржиште.

Прилог телевизије Лав

[ngg src=“galleries“ ids=“71″ display=“basic_thumbnail“]