Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ПОРАЛИСТ – ЕУ пројекат за очување природе у прекограничном подручју

Први заједнички састанак тима који је задужен за спровођење пројекта ПОРАЛИСТ одржан је у Бијелом Пољу 22. фебруара 2019. године.  Пројекат ПОРАЛИСТ – Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе инфраструктуре одрживог туризма, одобрен је у оквиру првог позива ИПА ИИ Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, који кофинансира Европска унија.  Спроводе га Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, Институт за проучавање лековитог биља др Јосиф Панчић из Београда и Невладина организација Мултимедијал Монтенегро из Бијелог Поља. 

Пројектне активности обухватају територију суседних општина Пријепоље и Бијело Поље и спроводе се са циљем да се на прекограничном подручју успостави заједнички модел који ће допринети адекватној валоризацији природних ресурса  и њиховом одрживом коришћењу у функцији социо-економског напретка  локалних заједница. Кроз активности које ће се реализовати током 18 месеци, биће успостављена регионална опсерваторија и унапређен систем заштите, сакупљања и одрживе комерцијализације лековитог биља у таргетираном подручју. Локално становништво биће укључено у све фазе реализације пројекта, а кроз рад са стручњацима Института др Јосиф Панчић  добиће прилику да унапреди знања из области сакупљања лековитог биља,  чија ће комерцијализација и стављање у функцију одрживог туризма, допринети економском развоју прекограничног подручја.

Први састанак био је прилика да представници пројектног тима из 3 партнерске институције размене мишљења и договоре методологију реализације почетних активности које се односе на формирање општинских радних група као локалних тела за успостављање институционалног оквира за регионалну опсерваторију. У наредних месец дана организоваће се састанци са локалним актерима и општинским руководствима како би се на почетку обезбедила подршка локалних власти, које ће се потписивањем Меморандума о сарадњи обавезати на заједничко деловање и интегрисано управљање природним ресурсима у прекограничном подручју. На тај начин, креираће се предуслови за почетак рада стручњака Института Јосиф Панчић, који ће током теренског рада у планинским пределима Пријепоља и Бијелог Поља мапирати постојеће  врсте лековитог биља и одржати тренинге за локално становништво, а затим и припремити низ корисних брошура и приручника о лековитом биљу.