Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Презентације за запослене у ЈКП Дубоко

У складу са Акционим планом, у претходних месец дана, одржане су две презентације пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ за запослене у Регионалном центру за управљање отпадом Дубоко, од стране представника Удружења наставника Опстанак. Циљ презентације јесте упознавање кључних актера процес примарне селекције са основним аспектима и специфичностима самог пројекта, уз посебан осврт на њихову улогу у целокупном процесу.

Прва презентација је била намењена радницима ангажованим у самом Центру за селекцију, док су другој присуствовали представници менаџмента и кључних служби овог регионалног предузећа – финансијске, правне и техничке. У директној размени информација о самом пројекту, као и свих других аспеката које исти носи, ближе су појашњене многе појединости, што треба да доведе до веће флексибилности у раду и квалитетнијих исхода.

Без обзира што су многи од присутних већ имали прилику да на одређени начин учествују у скуповима са сличном садржином, још једном се потврдило, да сукцесивно окупљање и континуирано међусобно извештавање међу пројектним партнерима, увек доприноси бољој и ефикаснијој реализацији пројекта.