Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Промоција пројекта – радио кампања

У оквиру промотивно-едукативних активности пројекта, урађена су два радио џингла који имају за циљ промоцију примарне селекције отпада у општини Чајетина, као и адекватно управљање зеленим отпадом у граду Ужицу.

У наредном периоду планирана је активна медијска кампања којом ће се промовисати унапређење процеса примарне селекције комуналног отпада у партнерским локалним самоуправама. Важан аспект биће едукација грађана и представника образовних институција и њихово укључивање у овај процес.

Радио џинлови ће се континуирано емитовати на следећим радио станицама:  Луна, Маx радио и Кис