Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Институционални облици подршке и развој типичних производа

У петак, 28. октобра 2011. године, Регионална развојна агенција Златибор органзовала је прву радионицу у оквиру реализације пројекта Развој типичних производа у североисточној Босни и Златиборском округу у Србији, за  представнике институција и организација које, као институционални облик подршке чине важне актере ланца вредности типичних традиционалних производа. Циљ одржавања радионице је представљање досадашњих активности и заједничка селекција најперспективнијих типичних производа,  као и дефинисање улоге актера у процесу развоја типичних производа.

Након представљања пројекта, учесници су упознати са резултатима спроведеног анкетирања и  широм листом производа по којима смо као Округ „најпрепознатљивији“ и који кроз призму заштите неком од ознака географског порекла имају највише могућности да у оквиру постојећих ресурса буду адекватно искоришћени и допринесу просперитету локалне заједнице. Кроз заједнички рад и анализу група производа, потврђене су неке од кључних претпоставки истраживачког тима, али су истовремено осветљени и нови аспекти и проблеми у развоју типичних производа.

Златиборки округ има бројне потенцијале у области  развоја типичних производа. Поједини производи су већ препознати као робне марке на тржишту, један број производа је део сталне угоститељско-туристичке понуде, али и даље постоји довољно простора за интервенције које могу да допринесу искоришћавању потенцијала на  адекватнији и профитабилнији начин. У том смислу, потребно је радити на решавању кључних идентификованих проблема у процесу производње, као што су  недостатак финансија за улагања, лоша инфраструктура, одумирање руралних подручја и  недостатак сировина за поједнине производе. Поред тога неуједначен стандард  производа и тржишни монополи идентификовани су као главне слабости у пласману типичних производа.

Област развоја типичних производа није јасно дефинисана ни на националном ни на регионалном нивоу. Постоји деклеративно залагање за развој типичних производа, али не постоје стратегије, правилници и закони који систематски обрађују ову област. Могуће је спровести регионалну иницијативу која би развој типичних производа и њихову заштити подигла на један виши ниво, односно која би могла утицати и на промену легислативе и стратешког планирања на републичком нивоу. Додатни проблем је недовољно развијена регионална свест, што се  рефлектује кроз слаб проток информација међу актерима и недовољно познавање регионалних вредности и специфичности.

Развој типичних производа захтева интердисциплинарни приступ и међуресорну сарадњу, а управо сарадња различитих актера је једна од кључних слабости како на националном тако и на локалном нивоу.  Током радионице констатовано је да актери врло често не познају рад и надлежности других институција и у том смислу не препознају ни сродне партнере. Управо то је један од сегмената на који ће бити усмерене активности овог Пројекта.

 

[ngg src=“galleries“ ids=“145″ display=“basic_thumbnail“]