Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Први кораци на успостављању Радне групе за биомасу Златиборске области

У складу са Одлуком Одбора за заштиту животне средине Златиборске области, да се приступи формирању Радне групе за биомасу, предузети су први кораци на њеном успостављању. У просторијама РРА Златибор организована је интерна радионица са циљем дефинисања улоге, обима и оквира деловања овог радног тела. Радионици су, поред чланова пројектног тима, присуствовали и председница Одбора за ЗЖС, њена заменица, представник Одељења за ЗЖС Града Ужица и екстерни консултант, ангажован да нам пружи стручну подршку у припреми Акционог плана.

Радна група ће окупљати људе, размењивати идеје и покретати иницијативе у циљу одрживог управљања дрвном биомасом у Региону. Намера је да се на једном месту удруже расположиви људски капацитети који су већ ангажовани у овој области, како би се обезбедила синергија деловања, избегло преклапање и омогућила репрезентативност једног важног сектора у Региону. Радна група ће својим радом бити на располагању локалним самоуправама, цивилном друштву и приватном сектору у мери у којој може унапредити њихов редован рад на пословима заштите и унапређења биомасе Региона.