Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Први заједнички састанак међуопштинске радне групе

Иницијални састанак међуопштинске радне групе, формиране у оквиру ПОРАЛИСТ пројекта на основу Меморандума о разумевању потписаном крајем априла месеца ове године између две суседне прекограничне општине, Пријепоље и Бијело Поље, одржан је у уторак, 17. децембара 2019. године у Пријепољу.

Овим састанком званично се успоставља заједничко радно тело – Међуопштинска радна група  како је и дефинисано Меморандумом о разумевању, потписаним крајем априла ове године између две суседне прекограничне општине, Пријепоље и Бијело Поље. Представници јавног, приватног и цивилног сектора са обе стране прекограничне територије, који уједно представљају чланове међуопштинске радне групе, током трајања пројектних активности радиће на креирању заједничког система за чување, заштиту и одрживу експлоатацију природних потенцијала овог подручја. Подршку свим активностима пружа Институт „ Др Јосиф Панчић“, који је лидер у области лековитог биља у Србији  и на подручју Балкана. Један од основних принципа одрживог развоја који се потенцира јесте да се користи оно што природа даје, али да исто толико остане и будућим генерацијама.

Међуопштинска радна група кроз заједнички интерактивни приступ пристуних 25 чланова са обе прекограничне територије, успешно је започела заједнички дијалог на дефинисању препорука усмереној ка планској заштити биодиверзитета и подстицању активности његовог очувања и даљег унапређења на локалном и националном нивоу.  У циљу одрживости пројектних резултата и пројектом успостављених институционалних механизама, међуопштинска радна група ће бити укључена и у остале активности пројекта, како би и након завршетка пројекта, покретала иницијативе у функцији одрживог коришћења лековитог биља.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље, спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро.