Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Одабрани кандидати за сарадњу на PSD пројекту

Одабрани кандидати за сарадњу на PSD пројекту по објављеним јавним позивима са описима послова/пројектним задацима од 8.01.2014. године су:

Пројектни задатак 1 – Свеобухватна секторска процена кроз анализу доступних студија које су резултат већ реализованих пројеката финансираних од стране „УСАИД“: К Консалтинг;

Пројектни задатак 2 – Процена потенцијалних МСПП клијената и процена потреба изабраних корисника: Агенција за консалтинг „EASY4BUSINESS“;

Пројектни задатак 3 – Кратка анализа и избор постојећих удружења и кластера и процена потреба одабраних корисника: Албин Црнишанин;

Пројектни задатак 4 – Идентификација и одабир ланаца вредности: Понављање изборног поступка;

Пројектни задатак 5 – Припрема критеријума и пратеће документације за избор потенцијалних добитника грантова у оквиру циљних група млади и жене: Сабина Јусуфовић;

Пројектни задатак 6 – израда Плана рада: Агенција за консалтинг „EkoSfera“.