Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Публикована Зелена агенда

Као резултат вишемесечних активности у оквиру БиоЕн пројекта завршена је и публикована „Зелена агенда одрживе употребе биомасе у Златиборској области“. Документ је урађен уз консултантску подршку дипломираних инжењера Ђорђа Марића и Слободана Јеротића, са намером да носиоцима развоја територије пружи смернице у одрживом управљању дрвном биомасом у једном од најшумовитијих региона Србије.

Отуда је овај документ структуиран на начин да обезбеди информације о законодавно-правном оквиру за коришћење биомасе, затим сировинској бази за употребу дрвне биомасе у Региону, али и да предочи све ограничавајуће факторе за њену употребу, као и понуди препоруке за њихово отклањање и унапређење стања у овом сектору.

Чињенице изнете у овом документу, које се односе на сировински основ за употребу биомасе у Златиборској области, резултат су истраживања спроведених кроз редовно газдовање шумама и као такве реално утемељене и кредибилне. Документ можете погледати овде.