Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Реализовани тренинзи за водитеље еколошких секција

Претходних недеља одржани су дводневни тренинзи за водитеље еколошких секција у основним и средњим школама у Ужицу и Тузли, у склопу едукативних активности које представљају саставни део пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама“. Тренинг у Тузли је одржан у интервалу од 12-13. априла и похађало га је 14 наставника који ће водити еколошке секције у 7 основних и исто толико средњих школа у Тузли. Тренинг у Ужицу је одржан 19. и 20. априла за 14 наставника, водитеља еколошких секција у исто толико школа у Ужицу.

Тренинзи су имали за циљ подизање капацитета просветних радника у областима комуникације тема од значаја за животну средину, као и наставних метода у раду са децом основно-школског и средњо-школског узраста, током вођења еколошких секција, са посебним освртом на примарну селекцију отпада.

Кроз интерактивни радионичарски рад, уз употребу различитих методолошких средстава које ангажују менталне и емотивне способности, полазници тренинга су стицали нова знања и вештине у области преноса знања из сегмента заштите животне средине.

Одабрани наставници представљају лидере процеса примарне селекције отпада у својим школама и од њиховог ентузијазма, кредибилитета и енергије, у великој мери зависиће и степен примене овог концепта који се, по први пут, системски примењује у два прекогранична града.