Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Рециклажа текстила у Ужицу и Никшићу

Пројекат „Рециклажом текстила до одрживих решења“ са којим су УГ „Женски центар“ из Ужица и УГ „СОС телефон за жене и дјецу жртве насиља“ из Никшића, уз подршку РРА „Златибор“, конкурисали код ЕУ донатора, одобрен је за финансирање и почео је са реализацијом 11. априла 2014. године.

Пројекат је припреман и предат на конкурс крајем 2011. године, у оквиру II Позивa за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, док је информација о његовом одобрењу за финансирање примљена јануара 2014. Евидентан временски размак резултат је чињенице да је пројекат одобрен са тзв. резервне листе и као такав ће бити финансиран средствима која су обезбеђена различитим уштедама у оквиру овог позива. Укупна вредност пројекта је нешто преко 170.000 евра, који ће бити усмерени на успостављање инфраструктурних и кадровских предуслова за повећање запошљивости рањивих категорија становништва у два града и то превасходно жена. Овај циљ се постиже успостављањем система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила, у организацији два удружења која се баве заштитом права жена. Да би до овога дошло неопходно је реализовати више корака, као предуслов. Први у низу јесте инфраструктурно опремање 2 пријемна центра за прихват отпадног текстила у Ужицу и Никшићу. Ови центри су намењени прихвату текстила донираног од стране грађана, затим његовој секундарној селекцији и разврставању материјала. Други корак је формирање креативних радионица у просторијама два удружења, са циљем упошљавања њихових чланица. Трећи корак је стварање услова за континуирану едукацију заинтересованих за израду предмета и производа од рециклираног текстила, успостављањем два тренинг центра у просторијама удружења. Упоредо са овим активностима неопходан је и четврти корак који подразумева дефинисање структуре (полу)производа од рециклираног текстила које ће удружења производити. Исти ће бити урађен кроз опсежну анализу/студију потреба тржишта за рециклираним текстилом, која ће показати исплативост различитих услуга/производа које удружења могу понудити тржишту. Завршни корак представља подизање свести локалних заједница о могућностима које рециклажа и поновна употреба текстила пружају у решавању вишеструких проблема модерног друштва: социјалних, економских и еколошких.

Сарадњом са националним установама за запошљавање две земље, обезбедиће се стручност у процесу одабира кандидаткиња и спровођењу обука за њихову доквалификацију. Полазнице ће кроз обуке стећи основна знања из области текстилне производње, укључујући: класификацију и сортирање текстила, обуку шивења и кројења, технике израде предмета од рециклираног текстила и безбедност и заштиту на раду.

Пројекат траје 15 месеци и партнерски га спроводе организације из Србије (УГ „Женски центар“, Национална служба за запошљавање РС-филијала Ужице и РРА „Златибор“  из Ужица) и Црне Горе (УГ „СОС телефон за жене и дјецу жртве насиља“ и Биро рада из Никшића).