Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Регионални ланац вредности 2

Регионални ланац вредности на подручју међуопштинске сарадње- фаза 2

Програм: Пројекат локалног одрживог развоја

Донатор: USAID

Назив пројекта: Регионални ланац вредности на подручју међуопштинске сарадње- фаза 2

Укупна вредност пројекта: 6,641,902.02 РСД

Трајање пројекта: 27.10.2014-10.10.2015

Носилац пројекта: Регионална развојна агенција Златибор  д.о.о. Ужице

Општи циљ пројекта:  Интеграција локалних производа у туристички производ  дестинација Тара, Златибор, Златар у маркетиншком и продајном смислу.

Специфични циљ пројекта:

Брендирање локалних производа и  успостављање система интегрисане маркетиншке комуникације

Специјализација гастрономске понуде Туристичке регије Западна Србија

Резултати пројекта:

1. Креиран, успостављен и промовисан програм,,Планински доручак’’ у хотелима  у ИМЦ општинама

2. Уведен и промовисан концепт планинске кухиње  у постојеће манифестације у ИМЦ општинама

3. Успостављена  јединствена продајно-презентациона места локалних производа у ИМЦ дестинацијама

4. Дизајнирана и постављена он лине платформа за промоцију локалних производа