Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

РРА Златибор и Независни биро за развој одржали 2. састанак Тима за имплементацију

Регионална развојна агенција Златибор и Удружење Независни биро за развој, одржали су други састанак Тима за имплементацију Пројекта Развој типичних производа у североисточној Босни и Златиборском округу у Србији. Састанак је одржан 21. новембра 2011. уодине у Ужицу, са циљем да се размене информације о прогресу, искуства стечена у током прве фазе имплементације Пројекта и усагласи динамика реализације и оперативни план за следећи квартал.

Прва фаза реализације Пројекта била је посвећена идентификацији типичних производа из два прекогранична подручја. Поред прехрамбених пољопривредних и гастрономских производа, уз подршку експерата из различитих области идентификовани су и традиционални зантаски производи карактеристични за  ове регије. Након спроведеног теренског истраживања и анкетирања заинтересованих страна путем упитника, организоване су радионице с циљем да се одаберу они производи који имају највише потенцијала за даљи развој и као такви, уз одређене интервенције на промоцији и заштити, највише могу допринети напретку локалне заједнице. На радионицама са институцијама и организацијама које у оквиру својих дефинисаних надлежности учествују у ланцу вредности типичних производа, размењене су мишљења и препознати главни проблеми у пласману и искоришћавању потенцијала типичних производа. Успостављање комуникације и сарадње између локалних самоуправа, туристичких организација, образовних установа и специјализованих државних служби представља неопходан предуслов за постизање видљивих резултата у развоју типичних производа. Такође, одржане су радионице и са прозвођачима и њиховим удружењима, како би се што боље разумели проблеми са којима се суочавају , али и да би добили  информације које су има најчешће недоступне и да би се упознали са механизмима који им могу помоћи да унапреде посао  којим се баве, а самим тим и стекну бољу позицију на тржишту и остваре већи профит.

Следећа фаза подрзумева верификацију спроведене анализе која на основу прикупљених података, уз стручну помоћ екперата и релевантних актера развоја  треба да  покаже који су то производи са највећим потенцијалом, чијом адекватном промоцијом, ефикаснијом интеграцијом у постојећу туристичку понуду и друге ресурсе територије, као и интрвенцијама у смеру покретања поступка заштите може бити остварен економски напредак локалних заједница.

У наредних месец дана, биће организовани заједнички  округли столови стручњака из Босне и Србије, како би се постојећи проблеми сагледали из  различитих углова експертизе и у складу с тим дефинисале потребне интевенције које ће допринети видљивости типичних производа на ширем подручју.