Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Сарадња са Српском мрежом пословних анђела

На састанку који је 26. септембра 2014. године одржан у Београду, представници Регионалне развојне агенција Златибор  и Српске мреже  пословних анђела  разменили су информације о актуелним активностима и разговарали о моделима  будуће срадње и могућностима заједничких инцијатива и пројеката.

Повод за организацију састанака је пројекат SMART INNO који РРА Златибор, са још 17 партнера, спроводи у оквиру Јадранског програма за прекограничну сарадњу. Главни циљ пројекта SMART INNO је развој интелигентних система умрежавања за праћење и подстицање истраживачких и иновативних капацитета малих и средњих предузећа на подручју Јадранског региона, јачање регионалне сарадње и превазилажење слабости међу којима се као највећа препознаје  недостатак извора финансирања односно неразвијено тржиште капитала. Због тога је сарадња са Српском мрежом пословних анђела од пресудног значаја за покушај превазилажења проблема недостатака финасијских средстава за  финансирање пословних идеја које имају потенцијал за брз раст и развој. Један од предвиђених резултата је оснивање мреже сличних организација на нивоу 8 земаља које учествују у пројекту SMART INNO.

Српска мрежа пословних анђела основана је 2010. године и једина је организација у нашој земљи која  је основана са циљем да  повеже људе који имају капитал и желе да инвестирају  у потенцијално профитабилне пословне идеје. До сада је у старт-уп фирме преко ове организације пласирано око 100.000 ЕУР.

Имајући у виду слабу развијеност тржишта капитала у нашој земљи, као и недовољну инофрмисаност   и свест о значају и улози оваквих организација, РРА Златибор и Српска мрежа пословних анђела договорили су се да ће заједнички радити на промоцији овог концепта и повезивању са истакнутим привредницима Златиборског округа.