Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Састанак општинске радне групе Пријепоље

Први заједнички састанак радне групе општине Пријепоље формиране у оквиру активности пројекта ПОРАЛИСТ,  коју чине релевантни представници цивилног, јавног и приватног сектора, биће одржан у Пријепољу, 14. новембра 2019. године.

Састанак ће представљати прилику да се заинтересовани актери упознају са планираним активностима на подручју њихове локалне заједнице. Циљ  формирања  радне групе  је креирање алата за подизање капацитета локалних самоуправа Бијело Поље и Пријепоље,  успостављање механизама за одрживо планирање природних ресурса и јачање преговарачке моћи у односу на национални ниво. Размена мишљења, знања и искустава релевантних актера у области лековитог биља ће допринети успостављању заједничког модела за адекватну валоризацију природних ресурса и њихову одрживу употребу. Крајњи циљ пројекта је социо-економски напредак становништва из руралних подручја са фокусом на женску популацију и младе.

Кроз читав циклус активности локалних и заједничке међуопштинске радне групе, радиће се на успостављању институционалног оквира и одрживе платформе за унапређење система заштите, сакупљања и одрживе комерцијализације лековитог биља у таргетираном подручју. Локално становништво и представници радних група биће укључени у све фазе реализације пројекта, а кроз рад са стручњацима Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ добиће прилику да унапреде знања из области сакупљања лековитог биља и успоставе адекватне канале комерцијализације лековитог биља кроз синергију са сектором туризма.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента за пружање претприступне помоћи за период 2014-2020 (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, уз подршку Министарства за Европске Интеграције и Канцеларије за Европске интеграције Црне Горе. Уговор о суфинасирању средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).