Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Sastanak radne grupe za uspostavljanje Danube Wood(s) rute

Sastanak radne grupe za uspostavljanje Danube Wood(s) rute

U okviru transnacionalnog projekta Danube Wood(s) Route, RRA Zlatibor je u Guči organizovala prvi sastanak radne grupe koja će biti uključena u uspostavljanje nove turističke rute posvećene očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa vezanog za šume i obradu drveta u dunavskom programskom području.

Sastanku su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija regije Zapadna Srbija koji će u narednom periodu implementacije projekta aktivno učestvovati na razvoju zajedničke strategije za održivo korišćenje i valorizaciju prirodnih resursa podunavskih šuma i kulturnog nasleđa vezanog za upotrebu drveta. Zajednička strategija će doprineti boljoj zaštiti i korišćenju prirodnih šumskih resursa sa bogatim biodiverzitetom, boljoj valorizaciji kulturnog nasleđa koje se zasniva na održivoj upotrebi lokalnih sirovina (drveta) i podizanju svesti zainteresovanih strana i javnosti. Dokument će obraditi različite teme (biodiverzitet, kulturno i prirodno nasleđe, upotreba drveta, značaj na turistička kretanja) i biti osnova za izradu regionalnog akcionog plana koji će predvideti mere i aktivnosti u skladu sa nacionalnim okvirima. Strategija i regionalni akcioni planovi koji iz nje proisteknu biće alat za komunikaciju sa donosiocima odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U narednom periodu će se intenzivirati i ostale pripremne aktivnosti za kreiranje transnacionalne turističke rute za područje obuhvaćeno projektom Danube Wood(s) Route, koja će promovisati mapirane lokalitete iz 10 zemalja dunavskog regiona.