Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

СЕРТИФИКАЦИЈА – КОРАК ДО ИНО ТРЖИШТА

Метaлска индустрија у Босни и Србији и даље се суочава са бројним препрекама за извоз производа у суседне и ЕУ земље. Тржиште  ЕУ и производи се развијају знатно брже у поређењу са ситуацијом у нашим земљма, управо због недостатка стандардизације, знања и промоције, сарадње са међународним организацијама, немогућности да се извозе жељене количине производа због квота и других препрека.

Управо због наведених чињеница пројекат ЕУ МЕТАЛ 2 помогао је фирмама које учествују у пројекту да успешно имплементирају стандарде  који им недостају, а све са циљем појаве на ино тржиштима.

Појединачни рад са ангажованим консултантом који је пружио менторску подршку савакој фирми приликом успешне имплементације стандарда, допринео је да фирме спознају неопходност увођења стандарда  и тако  отворе пут за успостављање нових контаката и пописивање нових уговора са ино клијентима. Прилика за то су свакако  међинародни сајмови.   

Учешће на међународним сајмовима је одлична шанса за успостављање контаката са потенцијалним партнерима, финансисјким институцијама, као и промоцију производа и услуга. Такође сајмови пружају могућност директног уговарања послова, промоцију производа и праћење конкуренције.