Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Допринос SHIPmEnTT-а успостављању система за подршку приватном сектору

У циљу успостављања ефикаснијег система за подршку приватном сектору и ширењу свести о значају права интелекетуалне својине као инструмента за повећање конкурентности, РРА Златибор је за посредничке организације , 10. октобра 2019. године организовала тематску радионицу  у оквиру пилот акција SHIPmEnTT пројекта.

Радионица је била намењена  развојним агенцијама, кластерима, удружењима предузетника, привредним коморама, инкубаторима и свима онима који пружају неке врсте услуга за МСП сектор. Подизање свести и коришћење права интелектуалне својине су важни аспекти пословања, а веома мали број организација има капацитета да својим клијентима пружи информације или их упути на праву адресу уколико имају проблем или питање у вези са својим пословањем. Због тога су на данашњој радионици, поред информација о пројекту, учесници могли да чују више о врстама права интелектуалне својине, индустријском дизајну, жиговима, ознакама географског порекла, патентима итд.

Посебна тема  на радионици били су извори финансирања, јер недостатак средстава МСП сектор наводи као један од основних узрока слабијег развој бизниса, увођења иновација и интернационализације пословања. Поред домаћих фондова и подршке која се обезбеђује преко Фонда за иновациону делатност, МСП сектор у Србији може да конкурише и за ЕУ средства, и то из програма HORIZON 2020 и COSME. Ови програми донирају значајна финансијска средства, али због сложених процедура веома амли број фирми се усуди да за њих конкурише. Зато је важно оспособити организације за подршку и упознати их са детаљима, како би могле да одговоре на захтеве приватног сектора.

Учесници радионице су се сложили да су овакви скупови неопходни, али би много значајније било када би се сваком програму посветила посебна радионица, управо због комплексности документације и елаборације самог пројекта са којим се конкурише.

Учесници су упознати и са карактеристикама SHIPmEnTT платформе која би до краја године требало да буде оперативна, а која ће бити важан извор различитих информација, како за посредничке прганизације, тако и за приватни сектор.