Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

SHIPmEnTT за МСП сектор – Како до фондова?

У склопу пилот акција за МСП сектор, у петак, 6.12.2019. године, РРА Златибор је организовала радионицу на тему извора финансирања. Како се недостатак средстава  препознаје као један од основних проблема приватног сектора за унапређење пословања, фирме из Златиборског округа имале су прилику да се током овог скупа упознају са могућностима за конкурисање за средства из домаћих  и страних фондова.

На радионици су представљени програм за подстицање предузетништва у 2019. години, програм за набавку опреме, као и стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије које Министарство привреде спроводи преко Развојне агенције Србије и мреже акредитованих регионалних развојних агенција. Од националних фондова, приватном сектору су доступна и средства за почетнике, а за фирме које дуже посују, постоји могућност добијања финансисјких средстава за учешће на сајмовима, што је од кључне важности за  интернационализацију пословања. Представљен је и програм Фонда за иновациону делатност, који обезбеђује значајна средства п за комерцијализацију истраживања и развоја преко европских претпирступних фондова.

Што се тиче осталих међународних програма који финансирају иновативне пројекте и подстичу развој пословања, на радионици су представљени европски фондови, HORIZON 2020 и COSME. Мали број фирми из Србије конкурише за ове фондове, управо због недовољног познавања правила и процедура, које су значајно захтевније у односу на домаће конкурсе. Због тога је потребно специјализовати услуге посредничких организација и оспособити их да фирмама пруже не само информације, већ и комплетну подршку у припреми апликација за конкурисање.

Радионица је била изузетно добро посећена, што говори у прилог заинтересованости приватног сектора за ову тему. Учесници радионице су позвани да кандидјују своје иновативне пројекте и искористе могућност да преко SHIPmEnTT платформе остваре сарадњу са научно-истраживачким институцијама или потенцијалним инвеститорима.