Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

SMART INNO платформа-Повезивање и умрежавање иновативних актера у Јадранско – јонском региону

SMART INNO платформа представља портал, где се на једном месту могу пронаћи информације и алати неопходни иновативним предузетницима за развој пословне идеје, односно бизниса у Јадранско-јонском региону. Платформа повезује иновативне предузетнике са најзначајнијим чиниоцима иновативне мреже као што су: пословни инкубатори, регионалне агенције, технолошки паркови, факултети, кластери, истраживачке институције, консултанти и ментори који могу пружити подршку у њиховом пословном развоју.

SMART INNO платформа се састоји од три сегмента где иновативна предузећа и потенцијални предузетници на једном месту могу пронаћи следеће информације:

1) Иновациона мапа – најзначајнијих чинилаца из области иновација у Јадранско-јонском региону која укључује иновативна мала и средња предузећа и субјекте које пружају различите услуге и видове подршке за развој иновативних пословних идеја и унапређење бизниса. Мапа садржи све потребне информације и контакте за повезивање са свим значајним чиниоцима иновативне мреже.

2) Понуда тренинга и доступних људских ресурса – где се могу пронаћи информације о одговарајућим обукама из области предузетништва и управљања иновацијама. Поред тога платформа пружа могућност е-повезивање талентованих људи који траже посао са потребама постојећих иновативних предузећа за запошљавање људи из различтих области.

3) Информације о доступним изворима финансирања иновативних пословних идеја и алат за самопроверу пословне идеје –  омогућава добијање информације које се односе на постојеће изворе који финансирају иновативне пословне идеје у Јадранско-јонској регији. Овде се могу добити информације о значајним догађајима из области предузетништва који се организују у региону. У оквиру овог дела потенцијални предузетници могу извршити самопроверу своје пословне идеје, која се након одређеног степена спремности може проследити у виду бизнис плана пословним анђелима.

SMART INNO платформу можете посетити на адреси www.adriaticinnovationhub.com и попуњавањем основних података постати члан мреже иновативних актера у Јадранско-јонском региону.