Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

СМАРТИННО СИНЕРГИЈА Повезивање пилот акција између партнера СМАРТИННО пројекта

У циљу постизања синергетских ефеката на регионалном нивоу, РРА Златибор је у сарадњи са партнерима из Словеније и Хрватске, организовала радну посету Приморско – нотрањској регији (Словенија) и Истарској жупанији (Хрватска)  за представнике  сектора туризма и руралног развоја Западне Србије. Они су од 6. до 10. децембара боравили у Словенији и Хрватској са циљем да се упознају са искуствима и примерима добре праксе у процесу управљања туристичком дестинацијом и могућностима интеграције постојећих потенцијала и ресурса Западне Србије у туристичку понуду и унапређење руралног развоја наше регије. То је уједно било и повезивање кандидиваних пилот акција партнера из  Словеније, Хрватске и Србије у оквиру пројекта СМАРТИННО, који финансира ИПА Јадрански програм  прекограничне  сарадње.  Делегацију из Србије чинили су  представници локалних туристичких организација Ужица, Златибора, Ивањице, Нове Вароши, Пријепоља,  Туристичке организације регија Западне Србије, представници угоститељског сектора и Пољопривредног друштва Златиборски Еко Аграр.

Први део посете, организован је у сарадњи са словеначким партнерима, Регионалном развојном агенцијом Зелени крас и Регионалним развојним центром Копар како би се пренела искустава које РРА Зелени крас има у управљању туристичком дестинацијом кроз већ успостављену  Регионалну дестинацијску организацију Зелени крас.  Зелени крас је туристичка дестинација које је настала као резултат сарадње 8 општина Приморско – нотрањске регије са циљем промоције географског подручја коме припадају.  Учесници из Србије и представници РРЦ Копар имали прилику да се упознају са начином организације, финансирања и активностима Регионалне дестинацијске организације Зелени крас која је основана са циљем да оперативно управља и ради на повезивању свих актера из области туризма са циљем тржишне валоризације потенцијала и карактеристика подручја. Током посете потписан је меморандум о сарадњи између РРА Златибор, Туристичке организације регије Западна Србија, РРА Зелени крас и РРЦ Копар, као основа за за будућу сарадњу кроз трансфер знања и искустава из области туризма.

Након Словеније представници из Србије посетили су Истарску жупанију која представља водећу туристичку регију у Хрватској која је у 2014. години остварила 3.2 милиона долазака туриста, односно 22 милиона ноћења што представља око 30% укупних ноћења у тој земљи.  Током посете учесници су имали прилику да се упознају са организацијом и активностима Туристичке заједнице Истре и Истарске развојне туристичке агенције (ИРТА), односно њиховим делокругом рада који се односи на управљање туристичком дестинацијом. Активности туристичких организација су усмерена на реализацију различитих видова промоције Истре, подршке и организовања различитих врста манифестација и пројеката из области туризма, пружањем информација о расположивости смештајних капацитета у хотелском и приватном смештају, односно повезивању свих актера из области туризма.  Поред тога представници Србије су посетили Факултет за економију и туризам „Др Мијо Мирковић“ , Свеучилишта Јурај Добрила у Пули где су заједно са представницима Истарске развојне агенције разменили искуства из области специјализације туристичке понуде и креирању механизама за увођење нових локалних производа.  Након посете факултету учесници су посетили Центар за популаризацију  знаности и иновација Истарске жупаније који отворен у оквиру кандидоване пилот акције СМАРТИННО пројекта. Представници РРА Златибор и Истарске развојне агенције потписали су меморандум о сарадњи и разумевању, као полазна тачка за припрему заједничких пројеката из области економског развоја.   

Поред институција које се баве развојем туризма представници Србије су посетили и Агенцију за рурални развој Истре (АЗРРИ), која од 2002. године има водећу улогу у развоју и реализацији програма који се односе на развој пољопривреде и руралног дела Истре односно заштите и укључивања типичних производа у туристичку понуду Истре. АЗРРИ је кроз реализацију својих програма успео трајно да заштити истарско говеће, козу, овцу и магараца као аутохтоне расе животиња за њихово коришћење у руралном развоју Истре, где се оне користе за производњу прерађевина од меса које носе ознаку Истарког квалитета и на тај начин стави у функцију руралног развоја и развоја туризма. Током посете Агенција за рурални развој Истре, Пољопривредно друштво Златиборски Еко Аграр и РРА Златибор су потписали су меморандум о сарадњи и разумевању, као основу за будућу сарадњу, припрему пројеката и трансфер знања из области руралног развоја.

 

[ngg src=“galleries“ ids=“69″ display=“basic_thumbnail“]