Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Студија о потребама МСП сектора и потенцијалима за финансирање иновација

У складу са планираним активностима  SMART INNO пројекта,  припремљена је свеобухватана анализа потреба малих и средњих предузећа  и финансијких потенцијала за подршку иновацијама у Јадранском региону. Процес припреме студије укључио је свих 18 партнера из 8 земаља које учествују у имплементацији пројекта: Италија, Грчка, Албанија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. 

Према јединственој методологији која је креирана  на нивоу пројекта,  сви партнери су имали задатак да кроз  рад на терену и спровођење анкете  са представницима 5 циљних група SMART INNO пројекта (МСП и старт-ус, посредничке организације, инвеститоре, истраживаче и креаторе политика), испитају  потребе и актуелно стање на терену  по питању потреба малих и средњих предузећа. Други ниво истраживања подразумевао је испитивање тренутних извора финансирања иновација у свим земљама учесницама, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу.  Друга фаза реализована је кроз интервјуисање кључних субјеката у скалду са методологијома, тако да су на основу прикупљених података сви партнери имали задатак да припреме анализе које ће дати пресек стања територије коју су обрађивали. На основу појединачних анализа,  урађен је транснационалнуи извештај чији је циљ да  да одређене препоруке у контексту развијања будућих стретегија и услуга као одговор на потребе МСП сектора, као и дефинисање мера за унапређење финансијког потенцијала.

Имајући у виду хетерогеност територије која је обухваћена истраживањем, као и различит ниво доступних информација, није било могуће креирати јединствене препоруке на нивоу Јадранског региона. Различит ниво развијеносту у појединим земљама и прилике у контексту постојећих извора финансирања иновација, захтевају осимишљен приступ који одговара потребама појединих региона, па су у том контексту кроз транснационални извештај дате преоруке за сваку поједничану  земљу. Више информација и података о потребама МСП сектора и финансијским потенцијалима можете пронаћи овде – > studija_smartinno