Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

Назив пројекта: THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

Основне информације о пројекту:

Програм: Interreg ADRION 2014-2020

Донатор: Европска унија

Носилац пројекта: Универзитет Bazilikata, Италија

Укупна вредност: 1.448.999, 17 ЕУР

Партнери на пројекту:

Универзитет Bazilikata, Италија

Регионална агенција за териториајалну промоцију Bazilikate, Италија

Ентерпрајз Грчка, Грчка

Унија привредних комора Албаније, Албанија

Општина Преко, Хрватска

Регион Епир – Регионална јединица Tesprotia, Грчка

Градска општина Медијана, град Ниш, Србија

Центра за подршку бизнису, Крањ, Словенија

РРА Златибор, Србија

Општина Матера, Италија

Трајање пројекта: 24 месеци (01.03.2020 – 28.02.2022)

Општи циЉ пројекта:

Општи циЉ пројекта је промовисање развоја одрживе и приступачне туристичке привреде у ADRION региону, заснованој на природним, културним и историјским ресурсима.

Специфични циЉеви пројекта:

УспоставЉање мреже и спровођење стратегије и акционог плана за изградњу капацитета за одржив и приступачан туризам

Развој и пренос иновативних методологија одрживог и приступачног туризма са пилот акцијама

Главни очекивани резултати пројекта:

1. Повећани инвациони капацитети у области развоја одрживог и приступачног тематског туризма.

2. Повећани иновациони капацитети актера у ланцу вредности базираном на природним и културним потенцијалима ADRION региона, укЉучујужћи и могућности за презентовање производа и услуга одрживог туризма на међународном тржишту

3. Повећање економских активности базираних на историјским и природним ресурсима кроз пилот акције и промотивне активности које се могу трансферисати и реплицирати широм ADRION региона

 

 

У четвртак, 9. јула 2020. године, ће бити одржана радионица: „Поновно покретање културног туризма у АДРИОН региону“ у оквиру пројекта THEMATIC, која ће се услед пандемије вируса корона, одржати путем видео конференције.

THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима Основне информације о пројекту:...